Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Skogen mellan oss äger rum på över trettio platser utspridda i Gävleborg, Dalarna, Uppland, Västmanland, Bergslagen/Örebro och Värmland och knyter på så vis samman ett stort geografiskt område till en enhetlig plats för konst på landsorten. Här kan du ta del av de platser som Skogen mellan oss gör arrangemang på.

På grund av den rådande pandemin arrangeras också publika aktiviteter på Zoom.
För aktuell Covid-19 information Läs här ❤.

Bryggeriet

I ett varsamt restaurerat industriområde i Nora finner du konsthallen Bryggeriet. Arkitekturen bär det tidiga 1900-talets ideal och påminner om en betydelsefull industrihistoria i Bergslagen då järnhanteringen var på väg att försvinna och modernare industrier tog vid. Varje sommar anordnar föreningen NorART en utställning med fokus på samtidskonst i byggnaden.

Adress: Rådstugugatan 21, Nora

En konsthall i skogens kant - picknickfilten

Picknickfilten som en mobil konsthall har kommit till genom en konstnärlig samverkan och en kollektiv undersökning av vad en konsthall kan vara. Filten, som här blir golv, förhåller sig specifikt till Norberg, en plats där det finns många historiska men även outnyttjade ytor som skulle kunna användas för konstutställningar och konstprojekt. Konsthallen som filt bär vi med oss, breder ut, sätter oss på, spiller på och diskuterar ifrån. Den blir en yta vi fyller med konst, kroppar, erfarenheter och upplevelser under dess rörelse genom Norberg tillsammans med publiken.

Adress: Norberg

Fallsbjörken

Fallsbjörken är ett naturområde med viss äldre fäbodbebyggelse i norra delen av Leksand. Tillsammans med Böle utgörs området främst av stora inhägnade betesmarker om ca 70 hektar, ett öppet fäbodlandskap med åkrar och slåtterängar, som brukats gemensamt till sommarbete för hästar och kor sedan 1920-talet. Tillsammans med Böle är Fallsbjörken skyddat som ett Natura 2000-område.

Adress: Böle, Leksand

Florarna

Florarna är ett naturområde beläget norr om Österbybruk och Örbyhus. Delar av området är naturreservat och förvaltas av Länsstyrelsen. I området finns Upplands största sammanhängande myrmark, trädlösa mossar, öppna vattenytor och gammal skog. Florarna är besöksvänligt med parkeringsplatser, leder, spångar, eldstäder, övernattningsstugor och tältplatser.

Adress:

Galleri Lars Palm

Galleriet drivs av viljan att skapa ett rum för konstupplevelser och kreativa möten i Sandviken. Vi är ett experimentellt rum där hela galleriet, väggar tak golv är föränderliga. Galleriets verksamhet tar inte enbart plats i gallerirummet, ofta dyker konsten upp i andra sammanhang och vävs samman med föreningens övriga verksamhet. Ibland är galleriet en utgångspunkt för konstnärliga upptäcktsfärder och händelser i andra delar av Sandviken.

Adress: Fredriksgatan 35, Sandviken

Gullstigen

Gullstigen är en 5,5 km lång rösad stig mellan Labbo och Film i norra Uppland. Det är en mer än tusenårig klövjestig som i äldre tider var den naturliga förbindelseleden mellan Tegelsmora och Film. Källa Kulturbilder

Adress:

Hållberg

I Älvdalens kommun ligger Hållberg, en gammal fäbod. Det är en aktiv plats med stugägare som bebor platsen alla årstider. Det finns urskog, planterad skog och skövlad skog. Hjortronmark, svampställen och skoterleder. Djur av olika slag och älvdalskan ekandes högt.

Adress: Hållbergs fäbodar, Älvdalen

Arrangemang
Residens Hållberg

Jädraås

Jädraås är en f.d. bruksort i nordvästra Gästrikland, i Ockelbo kommun, som var med i starten av Sveriges industrialisering genom framställning och förädling av järn.Vår utgångspunkt i i Jädraås är platsen, dess människor, kultur och utveckling. Kan Jädraås och mindre platser på landsbygden vara de som återigen lägger grunden för ett annat, men den här gången mer hållbart, samhälle?

Adress: Jädraås

Klackbergs gruvfält

Nån gång 1967 slutade man med att bryta malm och sten under jorden i Klackberg. Året innan 1968, då så mycket politiska förändringar skedde i vår del av världen. Gruvan tog en lång suck och fick vila, luften pustades ut till sin omvärld i förändring. Två år senare startade den stora gruvstrejken i Malmberget, Kiruna, Luleå och Svaappavara. Det finns inget så dramatiskt och mastodontiskt med Klackberg, det storslagna finns här men i en annan skala. Gruvhålen är mindre och har funnits i 700 år. De förhåller sig till små kroppar, som har hukat sig för att komma djupt in, och ner. På 1300-talet kallade man Klackberg för Mons Ferri- Järnberget.

Adress: Klackberg , Norberg

Konstfrämjandet Bergslagen

Konst är ett sätt att tänka om sig själv och samhället. Konstfrämjandet i Örebro startade 1969 och sedan 2007 heter vårt distrikt Konstfrämjandet Bergslagen. Precis som när Folkrörelsernas Konstfrämjande bildades på 40-talet då budskapet var att erbjuda god konst för alla så har vårt distrikt fortfarande konst till försäljning. Vi arbetar då som nu med konst på andra platser. Vi söker upp människor i deras vardag i bostadsområden, bibliotek, på arbetsplatser och i skolan. Vi arbetar regionalt och har verksamhet i flertalet kommuner i Örebro län. Vår permanenta utställningsverksamhet och kontor finns på Storgatan 29 i Örebro.

Adress: Storgatan 29, Örebro

Kulturhuset Möbeln

Från hemsidan: Konsthallen ligger i hjärtat av Kulturhuset Möbeln nära Tierps station. Här visas varje år fyra – fem utställningar med samtidskonst. Konsthallen producerar egna utställningar men samarbetar också med olika organisationer och institutioner. Konsthallen strävar efter att på ett varierande och mångsidigt sätt presentera samtidskonstens olika innehåll och uttrycksformer.

Adress: Grevegatan 19-21, Tierp

Arrangemang
Black Box

Långängarna Naturreservat

Långängarnas naturreservat ligger sydväst om Sandviken och omfattar 33 ha. För ca 150 år sedan använde Se by i Ovansjö socken marken för ängsslåtter. Marken har lämnats att växa igen och idag finns enbart några stenmurar kvar från dåtidens odlingslandskap. Marken är nu skogsbeklädd med främst asp och gran på grund av dess näringsrika jord. På asparna växer olika filtlavar och fjädermossa.

Adress: 812 93, Sandviken

Ljusne

Bruksorten Ljusne ligger vid Ljusnans utlopp i havet och har en rik historia som industrisamhälle. Idag består Ljusnes industrier av Stora Enso, Alasågen och en del småföretag. I Ljusne ligger föreningen “Konstkraft Ljusne” som har sina lokaler i en gammal kättingfabrik belägen vid Ljusnan. Konstkraft vill att Ljusne ska bli en plats där konst och kultur möts och att människor träffas och utvecklas.

Adress: Industrivägen 1A, Ljusne

Mittjasvallen

Mittjasvallen ligger 12km norr om Edsbyn, längs med väg 678 (mot Färila) och tillhör gården Mittjas i Roteberg, Edsbyn. Mittjassläkten har funnits sedan år 1749 och fäbodvallen har troligen funnits längre än så. De nuvarande byggnaderna är från 1800-talet. Det finns ett café med försäljning av fikabröd, smörgåsar och våfflor. Det serveras bland annat den traditionella Ovanåkerssmörgåsen med messmör och hemost på ovanåkersbröd. Allt är hembakt på Mittjasvallen! Cafét har även försäljning av ovanåkersbröd och ko-ost (hemost) i den mån det finns. Det finns en del djur att titta och klappa på: kattungar, höns, kaniner, grisar, kor, får och lamm.

Adress: Edsbyn

Nära NOK-stugan i Nordansjö

Under en vandring i området kring den gamla sågen och NOK-stugan i Nordansjö i Norberg hittades en bortglömd betongbyggnad, utan tak och egentlig ingång, övertagen av naturen. De gråa väggarna skapar ett rum mitt inne i skogsdungen - ett utrymme för konst? En konsthall i skogens kant? NOK-stugan är Norbergs orienteringsklubb klubbstuga.

Adress: NOK-stugan, Nordansjö, Norberg

Naturreservatet Stömne

Den feministiska konstgruppen OTALT genomför sitt projekt Women walking talking grieving inom Skogen mellan oss. WWTG är ett performance som undersöker kvinnors plats i naturen, reservatstanken och sorgen över förlorade naturmiljöer. OTALT vandrar, reflekterar, samtalar och dokumenterar i naturreservat, tillsammans med andra kvinnor. Vi planerar för ett antal vandringar i naturreservat i Värmland tillsammans med bland annat skogsägare, biologer och präster. #otalt #womenwalkingtalkinggrieving

Adress: Stömne, Arvika

Arrangemang

Norberg

Norberg är en tätort i nordvästra Västmanland och centralort i Norbergs kommun, Västmanlands län. Norberg består huvudsakligen av två stora delar, Norberg i söder och Kärrgruvan i norr. Källa Wikipedia

Adress: Norberg

Nyhyttans Kurort

Nyhyttan omges av typisk bergslagsnatur, med omfattande granskogar (och till viss del blandskogar), sjöar, älvar och fält. Bygden är kanske mest känt för sitt hälso- och rehabcenter som länge var ägt av Adventistsamfundet. Centret lades dock ned efter nära 70 års verksamhet. 2014 köptes Nyhyttans Kurort av hotellägaren Per Hellsten som nu arbetar med att bygga upp den gamla kurorten till något modernt och spännande!

Adress: 325, Nyhyttan

Öjung

Öjung är en by belägen norr om Edsbyn i Ovanåkers kommun, mot gränsen till Ljusdals kommun. Byn har historiskt länkar till skogsbruk och var hem till skogvaktare såsom skogsarbetare. Idag finns det en blandning av fastboende och fritidsboende i byn. Öjung är en del av berättelsen om det svenska skogsbruket, från skogsfinnarnas svedjebruk till skogsmaskinernas intåg och följder av utflyttning.

Adress: Öjung

Prästtjärn

Prästtjärn är en hemlig och orörd plats intill en skog i Sundborn. Bara ett stenkast ifrån Stora Hyttnäs och Carl Larssons lilla Hyttnäs.

Adress: Ramnäsvägen, sundborn

Arrangemang
Det okända

Rennstadsnipa

Rennstadsnipan är ett naturreservat i Kils kommun i Värmlands län. Området är naturskyddat sedan 2008 och är 62 hektar stort. Reservatet omfattar höjden Renstadsnipan med sluttningar som är branta ner mot Skitjärnet i sydost.

Adress: Rennstadsnipan

Sjösala dansscen

Sjösala Dansbana – unexpected movements ska fungera som en scen, en arbetsplats för inbjudna residenskoreografer och en mötesplats för dans i Värmland. Projektet samexisterar och samarbetar med befintlig verksamhet. För att undersöka platsens möjligheter och öppna upp för samarbeten både lokalt och nationellt genomför Anna Asplind en serie aktiviteter där landsbygd och koreografi möts i produktion och publika arrangemang.

Adress: Sjösala Prästbol 101 , Östra Ämtervik

Tingshuset och Tingshusparken

I centrum av Norberg ligger Tingshusparken med sitt Tingshus som under Skogen mellan oss blir centrum och residens för En konsthall i skogens kant. En konsthall i skogens kant kommer finnas på flera platser i Norberg men själva centrumet för En konsthall i skogens kant är Tingshuset och Tingshusparken som ligger mitt i centrala Norberg. Där kan man, förutom att ta del av aktiviteter i parken, hitta all information om konstutställningarna, workshops och andra händelser. Tingshuset är under perioden också konstnärernas residence, ett samarbete mellan Konstfrämjandet Västmanland och Norbergs kommun.

Adress: Tingsgatan, Norberg

Tiveden

Tivedens nationalpark är en nationalpark som ligger i skogsområdet Tiveden. Den invigdes 1983 och omfattar ca 20 km² av centrala Tiveden med Trollkyrka, Stenkällas grotta, Vitsands badstrand och områden med orörd skogsmark. Nationalparken ligger i Västergötland och tillhör kommunerna Laxå och Karlsborg, på gränsen mellan Örebro län och Västra Götalands län. Det finns flera långa vandringsleder, sjöar, grottor och stora klippor tillgängliga för äventyrliga aktiviteter.

Adress: Tiveden / Laxå,

Wallénhallen Leksands folkhögskola

Ute på Åkersön i Leksand, inramad av lövverk med utsikt över Österviken och Österdalälvens mynning ligger Wallénhallen. Här har skapats en mötesplats som i kraft av sin verksamhet utgör ett kulturellt besöksmål. En arena för konst och kultur där vi, våra studerande och samarbetspartners bjuder in och samverkar med olika målgrupper genom olika projekt.

Adress: Siljegårdsvägen 21, Leksand

Zoom

Under pandemin använder vi det digitala verktyget Zoom för att kunna möta besökare och deltagare på ett säkert vis. Exempelvis anordnar vi en publik bokcirkel som kommer pågå under hela projekt.

Adress: