Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Konstträff med Nina Edling

Som en del i förstudien inför Skogen mellan oss presenterade Nina Edling våren 2020 sin konst i ett samtal med Johanna Hästö.