Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Residens Haghed

Textilkonstnären Lina Sofia Lundin undersöker området runt Rogsån norr och Falun. Genom fältstudier och vandringar samlar hon in material till ett föränderligt arkiv och som under sommaren går att besöka på gården där hon bor.

På en plats med spår från gruvdrift, skogs- och fäbodbruk, lintillverkning, tegelproduktion och idag med höga naturvärden lyfter konstnären frågor om bevarande, vad som är skyddsvärt och vilken historia som ska berättas. Även experter, bybor och andra intresserade bjuds in till vandring, dialog och ett parallellt lära kännande av platsen. I arkivet finns bild- och textmaterial från en studiecirkel som varit aktiv i 40 år med att berätta traktens historia och fylls på med konstnärens egna nedslag och utsnitt från området.

 

Arkivet i lidret är öppet att besöka 15 juni – 15 aug mellan 9-18, Haghed 15.

 

Om platsen:

 

Haghed är en av de byar som ligger i Rogsåns område. Ån är sedan länge ett reglerat vattendrag som går mellan sjön Rog ner till Varpan norr om Falun. Dalgången och intilliggande miljö ansågs under 1900-talet av flera experter vara ett unikt naturområde med högt skyddsvärde men som aldrig fick den statusen. Idag har landskapet förändrats genom att en del skog avverkats och ängs- och betesmark vuxit igen.

 


 

Missa inte chansen!

Den 15 Juni mellan 14.00-17.00 kan du följa med Lina Sofia på en vandring kring Rogsån och få höra mer om hennes arbete, platsen och dess historia.

Läs mer genom att klicka här!

 


 

Lina Sofia Lundins residens är ett av fyra i det tillfälliga residensprogram som byggts upp i projektet. Residenskonstnärerna bjuds in för att arbeta med utgångspunkt i en enskilt utvald plats. Relationen till platsen, det lokala, den hembygd som de själva bor eller befinner sig på i Dalarna står på olika sätt i centrum för varje konstnärskap och dess undersökande process.

Dokumentation

Bildgalleriet uppdateras löpande under residensperioden med bilder från möten med människor och området kring Rogsån där Lina Sofia samlar sitt material till sitt konstnärliga arkiv. Foto: Lina Sofia Lundin (om ej annat anges)

 

 


I samarbete med KiD - Konst i Dalarna