Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Uppland

Konstfrämjandet Uppland verkar för att konsten ska få en ökad närvaro i olika delar av samhället och vara en aktiv kraft i människors vardag.

Distriktet startade i sin nuvarande form 2018. Verksamheten har vuxit snabbt och vi har nyligen beviljats årligt verksamhetsbidrag från Region Uppsala. Konstfrämjandet Uppland arrangerar utställningar och andra konsthändelser och verkar för att stärka konstbranschen i regionen bland annat genom samarbete med lokala aktörer på olika orter. Vi driver den konstpedagogiska verksamheten SyskonSKAP i Gottsunda och Stenhagen i Uppsala, arrangerar fortbildningar för yrkesverksamma konstnärer och jobbar för rimligare ersättningar i branschen.

 

Under 2019-20 gjorde Konstfrämjandet Uppland en förstudie inför Skogen mellan oss där fyra konstnärer från närområdet fick ta fram varsitt förslag på delprojekt som nu genomförs under projektåret tillsammans med lokalt föreningsliv på olika platser. Vandringar, utställningar, workshops, samtal och mycket mer!

 

Jenny Sunesson arbetar med ljud och kommer i projektet Solar Sonic Communities skapa soldrivna ljudinstallationer i Florarnas naturområde som besökare kommer kunna ta del av under bland annat arrangerade vandringar i september-oktober.

 

Cecilia Germain är en afrosvensk konstnär med stort intresse för folkhälsa. Redan under arbete med tidigare verk har hon börjat titta på relationen mellan representationen av etnisk mångfald och det som anses vara hälsobringande friluftsliv. I skogen mellan oss börjar hon fundera på vilka olika sätt en kan möta naturen, skogen och sig själv. Hon tar sig an dessa frågor genom att samla berättelser om människors olika möten med skog och natur, både från Sverige och världen. Berättelser som kanske kan få den skog vi har i Uppsala att växa.

 

Nina Edling arbetar med träsnitt. I Bland träden, vid slutet av våra händer samarbetar hon med sin pappa Tony Johansson som är småskalig skogsägare och skogsbrukare. Hans arbetsredskap används för att skapa en utställning som visas i Stallängan vid Österbybruks herrgård i augusti.

 

Med en tanke om kompostiska tidscykler och utgångspunkt i svampars liv har Fredrik Strid arbetat fram skulpturen Black Box som visats under vintern och våren på Kulturhuset Möbeln i Tierp.

 

Verksamhetsledare:
Johanna Uddén
johanna.udden@konstframjandet.se

 

Konstnärlig ledare Skogen mellan oss Uppland:
Johanna Hästö
johanna.hasto@konstframjandet.se

 

Titta in på vår hemsida.

 

Följ oss på Instagram och Facebook