Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

KOTTPLATSEN – Skogsfestival i Brunsberg.

Konstfrämjandet Värmland bjuder in till  ett innehållsrikt skogstorg med en skogsfestival lördagen 28 Augusti kl 11-18. Som besökare på vårt skogstorg aktivt delta,  fördjupa dina kunskaper och samtala om skogen mellan oss. Poesi, samtal , föreläsningar och konstnärliga gestaltningar.

Väl mött kring dammen i Brunsberg

Som besökare väljer du mellan parallella aktiviteter med samtal, föreläsningar, workshop och konstvisningar under festivaldagen.   ”Kottplatsen” har fått namn efter den viktiga funktion som kotten har varit som fröbärare och för platsen Skogsforskningstationen i Brunsberg. ”Kottplatsen” finns benämnd i skrivningar kring historien Skogforskningsstationen i Brunsberg.  På Skogstorget/festivalen är du som ”slänger kott” och väljer vilket frö du tar ut i Skogsfestivalen.

Du kan som besökare tillbringa hela dagen på ”Kottplatsen” i Brunsberg. Du väljer färg på kotte, färgen på kotten leder dig till evenemanget du väljer att delta i. (begränsat antal kottar)

 

Café i kvarnen med hembakat är öppet hela dagen. Medtag gärna egen matsäck. Och vi utmanar väder och klimat med  ”klä dig efter väder” utomhusaktiviteter.

 

Håll avstånd, håll ut!
Pandemin säkert arrangemang tillsammans med dig!

Ladda ner PDF

 

Pdf med programmet

Landshövdingen i Värmland Georg Andrén inviger skogstorget kl 11.00

(vi återkommer med tidsplaner för dagen, reservation för tillägg och förändringar)


 

PROGRAM


Konst på Kottplasten

Residenskonstnärer gör sin redovisningsutställning på fd skogsforsk

Marcus Wallström
Annie Jonasson
Johanna de Verdier
Visar verk och gör konstnärssamtal
Andreas Bennin
Samtal om verket ”dived landscape” som har visat på Alma löv Museum i sommar.


Konsthall Grusplan
Matilda Nordenström
Skulptur installation, ”Potäter” Måleriworkshop för barn och andra
Martin Eltermark
Måleriworkshop för barn och andra
Liv Midböe
Objekt skulptur
Trollmor
Lergods, träbord
Johan Gaellman
Visar en skulpturgrupp som samtalar med skogen
Emil Jessen
”Såsom ovan, så ock nedan”
Utan ovan, inget nedan. Och tvärtom. Hur ser korrespondensen ut över gränsen som delar de två sidorna? Människan är hopplöst fjättrad vid sin upplevelse av tidens förlopp och vad hon kan se med ögonen när omvärlden ska tolkas, och att se likställs ofta med att veta. I avsaknaden av mikroskop, spektrograf eller andra hjälpmedel för att ”se” under skogens yta – vad kan sägas om nedan, baserat på våra aktiviteter ovan?
Hilma Nordén
Målar en Skogsrå på plats.
Jonas Gazell
Ett antal TV visar ”no moment”.
OTALT
Video, 16 min, titel: Naturreservat möter Naturreservat
Är skogen trött på att vara samtalsämne? Vad säger reservatsgränsen om det som är utanför? Vad händer när naturen får vara ett subjekt och vad har platser att säga till varandra? I ett direktsänt zoom-möte lät vi ett antal naturreservat i olika delar av landet mötas. Som åskådare får du följa med på en rörelse genom de områden som vi gemensamt beslutat att skydda och avgränsa.
Fler verk kommer att intaga platsen, vi uppdaterar.

Tina Mathisen, forskare, kulturgeograf. Uppsala Universitet.
Samtalet kan kretsa kring frågor om infrastruktur för konst på landsbygden, hur konstnärer på landsbygden upplever detta, relationer mellan det rurala och urbana i forskning kring kreativitet men också om konst och kultur som viktiga element i regional utveckling och hur detta har beskrivits inom den kulturgeografiska forskningen

Sofie Billebo, forskare , Arkelog, Karlstad Universitet

Sofia Billebo är doktorand i Kulturgeografi vid Karlstads Universitet och undersöker den polariserade vargfrågan utifrån ett stad- och landperspektiv. Hon undersöker människors relationer till skog, natur, stad och djur för att sätta vargfråga i ett större perspektiv där människors livserfarenheter, miljöetik och syn på natur och icke-natur vävs samman.

I forskningen är just människors livshistorier, erfarenheter och miljöetik i fokus. Sofia kommer också att visa fotografier på olika typer av skog, natur och stad för att samtala kring dessa platsers olika betydelser och funktion.


Birgitta Elfström, Projektledare ,Finnskogen kulturarv,Värmlands Museum

Människor på skogen
På 1600-talet började de komma, svedjebönderna från östra delen av riket. De pratade finska, hade sina vanor och var experter på att leva i och av skog, på ställen där svenskbönderna mest jagade någon gång ibland. Tränade ögon hittade odlingsbara ställen och gradvis befolkades också skogarna på höjderna.

Den skogsfinska kompetens kommer väl till pass när klimatet förändras och kulturmöten är vardag. Många i Värmland har skogsfinska släktingar i sin familjehistoria, något som nu lyfts fram med stolthet.

Skogen var mat, bostad, verklighet och penningar. Precis som en svedjerågsåker eller för den delen en veteåker idag. Och inte är det en slump att vidare-flyttningen till städer och andra länder var stor. Idag ser vi ett motsatt flyttmönster. Hade skogsfinnarna känt igen sig i den naturromantiska, naturmystiska berättelse som vårdas så ömt idag?

Jag arbetar med Finnskogens historia i Värmland, med hur och varför den är relevant idag. Och varför det inte spelar så stor roll om den blir världsarv eller ej, den kommer ändå att vara viktig.


Ulf G Eriksson, Arkelog, Skogsstyrelsen

Det får jag höra från många personer jag träffar på i min yrkesroll. De flesta har nog bilden av en grävande arkeolog med huvudet nere i en gammal grav med tandborste eller en pensel i handen för ögonen. Riktigt så ser in min vardag ut. Jag arbetar med det man kan se ovan mark – utan att förstöra det man kan se. Dessutom arbetar jag oftast i gränslandet mellan fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.Som om inte det räckte så arbetar jag också på Skogsstyrelsen, som inte alltid förknippas så mycket med arkeologi


Sebastian Kirppu, Skogsbiolog
Har varit verksam i de Värmländska skogarna i 25 år och inventerat naturskogar och dess biologiska mångfald av arter knutna till det naturliga skogsekosystemet. Sebastian berättar om hotade arter, skogens kollager och hur biologisk mångfald och klimat hänger ihop med skogsekosystemet.

OTALT är en feministisk konstgrupp baserad i Arvika som arbetar framför allt med performance. Bland OTALT:s tidigare arbeten finns bland annat Förmödrarna (2016-18), ett performance i det offentliga rummet som lyfte fram kvinnors berättelser ur Arvikas historia och nu finns i Värmlands museums basutställning. 2021 öppnade utställningen ”Hysj!” Kvinnemuseet i Kongsvinger, där OTALT gestaltat berättelser om abort och sexualitet från kvinnor från olika tidsåldrar och världsdelar.

WWTG “Women walking talking grieving” är ett performance som undersöker kvinnors plats i naturen, reservatstanken och sorgen över förlusten av livsmiljöer. Tillsammans med andra kvinnor möter vi naturreservatet, sörjer det som redan gått förlorat och det som ofrånkomligen kommer att göra det. Här i utställningen på Kottplatsen utgår vi från detta performance och uppmanar publiken att göra performance på egen hand.
Performance, läsning av sorgebrev utifrån “Women walking talking grieving”

Cecilia Berntsson, Brunsberg Herrgård.
Att arbeta med långsiktigt syn på Skogsvård.

Hela dagen

Skogens avtryck! Vilka färger och mönster ger blommor och blad när de trycks på tyg? Testa ecotryck, en teknik där du färgar med naturen omkring dig. Drop in workshop för barn, unga och familjer, som arrangeras av hemslöjdskonsulent Kajsa Stinnerbom, Region Värmland i samarbete med textila konsthantverkaren Therese Henner.Arvikabygdens  Naturskyddsförening,
Kl 11.00
Kl.13.00
Naturvandringar kallade ”naturinlevelse”

 


Lokala Näringslivet
Ebbas Alger
Visning under dagen av produktionen av Alger

Värmlandschips
Underbart goda, säljes under dagen.

 


Cafeet i Brunsberg Kvarn
Kaffe med dopp
Lokala berättare under dagen
Brunsbergs byalag


 

Musik/Poesi kl 18.00
Lerin /Hystad, Ljudverket Elektronisk Flora

Kl 19.00 Avslutning
Maria  Westerberg/Johannes Söderqvist

  

”När 70 talet var ungt så plockade man kottar i Brunsberg och sålde dom för 2 öre st till Billerud, populär aktivitet bland de unga”. Berättat av en besökare och f,d boende på platsen Brunsberg

 

 

 

 

Tips om övernattning.

Brunskogs vandrarhem.
http://www.gurnett.se/brunskogvandrarhem.html

I Arvika finns hotell, bed and breakfest.

Se vad som erbjuds i Arvika.


I samarbete med Arvika Bygdens naturskyddsförening / Studiefrämjandet Arvika / Ebbas alger / Brunskogs hembygdsförening /Karlstad Universitet /Linköpings Universitet /Värmlands Museum/Kolonin Arvika/ Skogstyrelsen