Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

SKOGEN – sommarsalong

Inbjuden sommarsalong med värmländska konstnärer på Skutboudden, Vikene i Brunskog.

Konstfrämjandet Värmland har bjudit in ett antal värmländska konstnärer att medverka i  sommarsalong SKOGEN 2021 på Gammelvala i Brunskog. Sommarsalongen är en del av projektet skogen mellan oss, ett interregionalt samarbetsprojekt med sex distrikt i mellansverige som handlar om att stärka konstens roll utanför storstäderna och göra konsten mer tillgänglig.


Medverkande konstnärer är:

 

Johan Gaellman, Slängerud
Annica Berglund, Ulvsbyn
Erika Broman, Karlstad
Kerstin Wessberg, Karlstad
Julia Olofsson, Göteborg
Henrik Westlund, Ransäter
Matilda Welander, Vikene
David Tedfeldt, Karlstad
Margaretha Jansson, Karlstad
My Nilzèn, Arvika
Lotta Boholm Wall, Säffle
Cecilia Stigevik, Karlstad


 

Vi ställt frågor till de inbjudna konstnärerna och därmed skärpt innehållet tematiskt i denna sommarsalong.
Vad är skogen för Er?
Vilka känslor och bilder får Ni av skogen?
Finns det något i skogen som inspirerar?
Har skogen en roll inom konsten?
Om den en central eller en mer tillbakadragen roll?
Kan skogen fungera som en fristad och en tillflyktsort?
Finns det en mystik i skogen som inspirerar och fascinerar?

 


I samarbete med Brunskogs Hembygdsförening