Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Black Box

Utställning med Fredrik Strid i Kulturhuset Möbeln där han inom ramen för Skogen mellan oss skapar en skulptural installation med arbetsnamnet Black Box. Med flygplanets svarta låda och överlevararter i åtanke tar han sig an liv och död i naturens kompostiska tidscykler och ställer detta i relation till en mänsklig aktivitet.

Installationen består av svartpatinerade skulpturer där avgjutna svampar och en kladdig massa tränger ut ur en likaledes avgjuten fraktlåda. Samtidigt pågår i ett fruset ögonblick ett mänskligt modellerande av svampar på ett bord intill där massan från fraktlådan tjänar som material. Fredrik beskriver scenen som ”En kladdig dialog mellan svamparnas väsen och skulpturens möjliga språk. En balansakt mellan liv och död där nya existenser frammanas ur det förkolnade. Det kan påminna om hur ett frö kan gro efter en skogsbrand eller ett fruset ögonblick i fågel Fenix-myten.

 

Kulturhuset möbeln


I samarbete med Tierps kommun