Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Residens Hållberg

Fäboden i Hållberg

Skogen, arvet – generationer, kunskaper. Konstnären Gum Lina Gabrielsson gräver djupare i platsen som är och varit en stor del av de minnen, kunskaper och erfarenheter hon bär på.

I Hållberg ligger en familjestuga som gått i generationer och fungerat både som jaktstuga och fritidshus. Det finns ingen el och vattnet vi brukar är källvatten.
Många minnen sitter i väggarna och i skogen runtom. Den tysta kunskapen går i arv.
För inte så längesedan var Hållberg en levande fäbod med en kraftig skog för bl.a. korna att vandra och beta i. I dag har stora ytor förändrats av skogsmaskiner.
Vilka kunskaper har gått i arv och förändras med dagens omvandling? Vilka minnen kan tillämpas och återskapas?
Intervjuer, minnen och det undersökande arbetet omvandlas till textila verk med inslag av andra tekniker.

 

Om platsen:

 

I Älvdalens kommun ligger Hållberg, en gammal fäbod. Det är en aktiv plats med stugägare som bebor platsen alla årstider. Det finns urskog, planterad skog och skövlad skog. Hjortronmark, svampställen och skoterleder. Djur av olika slag och älvdalskan ekandes högt.

 


 

Gum Lina Gabrielssons residens är ett av fyra i det tillfälliga residensprogram som byggts upp i projektet. Residenskonstnärerna bjuds in för att arbeta med utgångspunkt i en enskilt utvald plats. Relationen till platsen, det lokala, den hembygd som de själva bor eller befinner sig på i Dalarna står på olika sätt i centrum för varje konstnärskap och dess undersökande process.

Dokumentation

Bildgalleriet uppdateras löpande under residensperioden med bilder från Hållberg och den konstnärliga processen som pågår på platsen. Foto: Gum Lina Gabrielsson (om ej annat anges)

 

 

 

 


I samarbete med KiD - Konst i Dalarna