Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Women walking talking grieving – Värmland

Performancegruppen OTALT undersöker i “Women walking talking grieving” kvinnors plats i naturen, reservatstanken och sorgen över förlorade naturmiljöer. Så som vi tidigare återtagit platser i staden vill vi nu återta vår plats i naturen, genom ett konstprojekt där vi vandrar, reflekterar och dokumenterar i naturreservat.

Den feministiska konstgruppen OTALT genomför sitt projekt Women walking talking grieving inom ”Skogen mellan oss”.  WWTG är ett performance som undersöker kvinnors plats i naturen, reservatstanken och sorgen över förlorade naturmiljöer. OTALT vandrar, reflekterar, samtalar och dokumenterar i naturreservat, tillsammans med andra kvinnor. Vi planerar just nu för ett antal vandringar i naturreservat i Värmland tillsammans med bland annat skogsägare, biologer och präster.

#otalt #womenwalkingtalkinggrieving