Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Bergslagen

Konstfrämjandet i Örebro startade redan 1969 för att 2007 döpas om till Konstfrämjandet Bergslagen, ett namn som också bättre ringar in vårt verksamhetsområde. Distriktets verksamhetsledare är Kerstin Wagner som tillsammans med projektledare och konstnär Kristina Lindberg leder Konstfrämjandet Bergslagens del i Skogen mellan oss.

Precis som när Folkrörelsernas Konstfrämjande bildades på 40-talet (då budskapet var att erbjuda god konst för alla) så har vårt distrikt fortfarande konst och grafik till försäljning i vårt galleri på Storgatan 29 i Örebro. Det är också från kontoret på galleriet vi administrerar vårt lager av grafik och samordnar våra ambulerande utställningar och uppsökande projekt. I dessa projekt samarbetar vi ofta och gärna med regionens alla kommuner för att göra samtidskonst tillgängligt på skolor, bibliotek och arbetsplatser.

 

Skogen byggde det välstånd som dagens samhälle vilar på, dessa spår blir särskilt tydliga i Bergslagen där skogen var en nödvändighet för att kunna driva alla hyttor och smedjor. Genom att synliggöra arbetet som har skett och sker i distriktets skogar lyfter vi samtidigt några av vår tids mest angelägna frågor.

 

I Bergslagen kommer Skogen mellan oss att bl.a. göra nedslag i Tivedens nationalpark, Bryggeriet i Nora samt i Nyhyttan. På dessa platser kommer vi visa utställningar och performances med konstnärer som deltar i projektet samt hålla workshops, konstnärssamtal, föreläsningar och screenings. I slutet av maj kommer t.ex. den feministiska konstgruppen OTALT från Arvika att genomföra en deltagarbaserad performance vid namn ”Women walking talking grieving” i Tivedens nationalpark. I Tiveden arbetar också lokala konstnärerna Anna Bergström och Jeanette Håkansson med att ta fram ett nytt platsspecifikt verk i skogen som omger deras hem.

 

I konsthallen Bryggeriet i Nora samarbetar vi med föreningen NorART i grupputställningen ”Ett träd ingen skog” curerad av Maline Ardesjö Nordin.

 

Nyhyttans kurort, ett gammalt hälsohem som nu fungerar som hotell kommer att verka som en uppsamlande plats där aktiviteter kopplade till projektets olika förgreningar kan lyftas fram under en intensiv vecka. Där kan långväga gäster övernatta enstaka dagar eller hela veckan samtidigt som man under dagen kan ta del av föreläsningar och konst. Professor Per Angelstam från SLU och Viktor Säfve som har varit med och skapat den uppmärksammade filmen ”More of everything” -om svenskt skogsbruk har t.ex. bjudits in för att föreläsa. Konstnärerna Kristina Lindberg, Mattias Käll, Josie Ahlström, Petter Nilsson och Abdallah Basher ställer ut och utöver detta kommer det anordnas forum för samtal och workshops. Fler konstnärer och föreläsare kommer dessutom att tillkomma!

 

För mer information kika gärna in på vår hemsida.

 

 

Följ oss på Instagram