Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Under en fyrkantig sol

”Spånskiva” Harts, kol, zink, krom, järn, bark och trä. 2020 Kristina Lindberg

Kristina Lindberg ställer ut verk framtagna i samband med det Artist in Residence hon genomförde i Nyhyttan sommaren 2020.

I sitt konstnärskap tar Kristina Lindberg sig an samtidens ekologiska, ontologiska, och socioekonomiska frågor. Via skulpturer i b.la trä, sten och stål omprövar hon systematiskt vad material och form är eller hur det/ den uppstår och förändras. Det ofta tidskrävande arbetet med verken kan t.ex. liknas vid en iscensättning av geologiska eller biologiska processer. På detta sätt sonderar hon de komplexa sammanhangen mellan olika livsformer och kulturer.

 

”I samband med att jag utforskat skulptur som uttrycksmedel har jag kommit att se dess egenskaper genom olika vetenskapliga filter. Ett konceptuellt förhållningssätt till arbetet med en skulpturs yta, form, kropp, tyngd och volym öppnar upp för att se hur mediet kan spegla även större kroppars ombildningar.

 

Samhällskroppen med urbana och rurala traditioner lyder många gånger under samma fysikaliska lagar som urskogen, insjön eller berget. Utmaningen i mitt konstnärskap är att försöka hitta nya sätt att se och uppleva dessa långsamma och ofta osynliga processer. Jag har t.ex. intresserat mig mycket för övergångar mellan industri och informationssamhälle och hur det i sin tur har format de politiska och ”naturliga” landskapen. En frågeställning som ofta dyker upp i dessa sammanhang är; var  gränsen mellan ”naturliga” och ”onaturliga” material går när energi och materia endast kan omvandlas -aldrig försvinna? Att mänskligt arbete (ur ett biogeokemiskt perspektiv) endast förändrar och byter plats på material öppnar på det sättet upp för existentiella reflektioner om mening.”

 

Kristina Lindberg är född 1981 och bor inte i Stockholm, Berlin eller New York. Hon har studerat vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam samt vid Akademin Valand där hon tog sin Masterexamen i Fri Konst 2011. Hon har tidigare ställt ut på bl.a 3.e Våningen/ Gbg, Galleri Box/ Gbg, Örebro Konsthall, OpenART/ Örebro, Kunsthal Charlottenborg/ Köpenhamn, Galleri Pictura/ Lund, Galleri 54/ Gbg, Verkstedhallen/Trondheim, Platform STHLM project space, Moscow Biennale for Young Art mf. Under 2021 deltar hon bland annat i utställningen ”SO SURE” i Hjalteyri/ Island och i ”Ett träd ingen skog” i Bryggeriet/ Nora.


I samarbete med Nora kommun och kulturslingan "Ljusstråk"