Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

The Carrier Bag Theory of Fiction

i Skogstog – Bokcirkel 3 diskuterar vi novellen The Carrier Bag Theory of Fiction av Ursula K. Lee Guin.

Under projektets gång, varje måndag mellan kl. 19.00-20.00, hålls ett SKOGSTORG – BOKCIRKEL, som lyfter ämnen som berör konst och landsbygd. SKOGSTORG – BOKCIRKEL fungerar ungefär som ett digitalt fikarum. Ibland utgår samtalen från böcker, men det kan också vara utifrån ett konstverk, en frågeställning eller ett begrepp som uppkommit under projektets gång. Vi arrangerar utifrån deltagarnas egna behov och intressen!

 

Vill du delta? Alla är välkomna att delta i SKOGSTORG – BOKCIRKEL, gör en anmälan i länken så får du information träffarna:

 

Intresseanmälan Bokcirkel

 

Det är upp till varje deltagare att skaffa fram det underlag som behövs inför varje träff.

 

I SKOGSTORG – BOKCIRKEL (3) diskuterar vi novellen The Carrier Bag Theory of Fiction av Ursula K. Lee Guin (1986). Texten kom upp under förarbetet med Skogen Mellan Oss/En konsthall i skogens kant i Norberg och lyfts nu under i en större diskussionsgrupp. Föranmälan krävs!