Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Nyinvigning av Gullstigen

Thommy Wahlström, tonsättare och musiker Foto: Lova Wahlström

Vandring längs Gullstigen och invigning vid Rönnvik med bland annat tal av landshövdingen och musik av Thommy Wahlström.

Gullstigen är en tusenårig färdled som sträcker sig från Sibbo i Films socken till Labbo i Tegelsmora socken. Lokala aktörer har under året arbetat med att röja och märka ut stigen och man har synliggjort flera gamla kulturlämningar. Vid ny-invigningen av stigen kommer Göran Enander, landshövding i Uppsala län hålla tal och Konstfrämjandet Uppland har bjudit in musikern och tonsättaren Thommy Wahlström att spela.

 

Här finns mer info: https://www.facebook.com/events/876984122856179

 

http://utvotv.se/

 

Huvudarrangör: Utveckla Örbyhus Tobo vendel (ÖTV)

 

Foto: Lova Wahlström


I samarbete med Utveckla Örbyhus Tobo Vendel, Hembygdsföreningarna i Dannemora resp. Tegelsmora, Svenska kyrkan i Tegelsmora Vendel, Svenska kyrkan i Dannemora