Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Ett träd ingen skog

Patrik Bäck -Skogsvy 29, akryl på duk.

Inom ramen för Skogen mellan oss samarbetar Konstfrämjandet Bergslagen och NorART i och med utställningen ”Ett träd ingen skog”.

 

Medverkande konstnärer:

 

Patrik Bäck -Konstnär från Kristinehamn som är verksam i Stockholm. Målar skogsmotiv i akryl och tecknar i kol.

 

Anna S. Pettersson och Daniel Wiklund -Duo verksamma i Kumla kommer visa verket Forget Me Not som är en storskalig skulptur med projicerade videor.

 

Studio Växt -Baserade i Dalsland sammansatt av flera medlemmar med olika inriktiningar inom konst och hantverk t.ex trä och textil. Växt är: Laura Blake, Álvaro Aramburu, Joe Clark, Biba Šehović Jelušić, Alice Hultdin, Funny Livdotter, Robert Curran, Linnea Dalstrand.

 

Kristina Lindberg -I sitt konstnärskap tar Lindberg sig an samtidens ekologiska, ontologiska, och socioekonomiska frågor. Via skulpturer i b.la trä, sten och stål omprövar hon systematiskt vad material och form är eller hur det/ den uppstår och förändras. Det ofta tidskrävande arbetet med verken kan t.ex. liknas vid en iscensättning av geologiska eller biologiska processer. På detta sätt sonderar hon de komplexa sammanhangen mellan olika livsformer och kulturer.

 

Sara Söderberg -Konstnär baserad i Stockholm. I sitt konstnärskap arbetar hon med artifakter och skulpturer med fokus på att dekonstruera materialistisk kultur.

 

 

Alice Hultdin

 

Anna.S. Pettersson och Daniel Wiklund

 

Funny Livdotter

 

Kristina Lindberg

 

Linnea Dahlstrand

 

Patrik Bäck

 

Rob Curran

 

Sara Söderberg

 

Studio Växt

 

 

Samtlig dokumentation av utställningen ovan av: Nova Göthlin

 

 

 

 


I samarbete med NorART, Nora kommun, Region Örebro Län