Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Art Run

I samarbete med Galleri Svarta Gran arrangerar Konstfrämjandet Dalarna Art Run en tredimensionellt upplevelse där konst, skog och motion möts. Medverkande konstnärer: Elin Båve, Jens Masimov, Elin Magnusson, Andreas Sandberg, Marja-Leena Sillanpää, Kristin Ylikiiskilä Broberg.

Lördag 25 september kl. 13.00 är det premiär för motionsleden Art Run vid Stångtjärn i Falun. Gå, lunka, rulla, löp eller spring den ca. 6 km långa leden och ta samtidigt del av sex konstnärskap. Bjud med dina nära och kära på en oförglömlig upplevelse som kombinerar konst, skog och löpning på ett originellt vis.

 

Precis som befolkningen under coronapandemin i allt högre utsträckning beger sig ut i skogen gör även konsten det i samband med Art Run. Med respekt för naturen bjuder Art Run in sex konstnärskap att ta fysiskt stor plats i det publika rummet som närområdet till Stångtjärn erbjuder och låter konsten inta stubbar, stigar, träd, vattendrag eller motionsspår. Art Run är en tredimensionell motionsled som genomsyras av att utmana det konventionella utställningsrummet och låta samtidskonst möta nya målgrupper genom sin tillgänglighet med en förhoppning om att skapa en oförglömlig upplevelse som lyfter värdet av konst, motion och skog.

 

Hitta till stångtjärn

 

Art Run är en del av Stångtjärns friluftsområde. Leden kallas för Dagspåret och är ca. 6 km lång. Adressen är Lövbergsvägen 53, 791 76 Falun. Parkeringsplatser finns i anslutning till starten. Det finns även möjlighet för cykelparkering.

 

 


 

 

Medverkande konstnärer

 

Elin Båve

 

Elin Båve är född i Ornäs, Dalarna och är nu baserad i Malmö. Hon arbetar med installation, performance, teckning och text. Med intresse för själva processen arbetar hon kontextkänsligt med spår av skeenden, det efemära och det taktila. Båve är intresserad av materialen och objektens poesi, ursprung och cykler.

 

“Det finns en glänta som jag återvänt till det senaste året. Platsen är en sådan som lätt går en förbi, men ett antal olika karaktärer har samlats där. Genom skulptur undersöker jag behållarens förhållande till platsen och skogen i människans tidsålder. Hur speglar sig platsen i föremål vi lämnar efter oss? Vad återupprepas i en yta med dolda innehåll?”

 

 

 

Jens Masimov

 

Jens Masimov (f. 1993) är en konstnär från Hedemora som utforskar idén om ritualistisk distortion genom rumsliga installationer och skulpturala verk. Han tar examen från Konstfacks masterprogram i fri konst 2022.

 

I en skogskorsning vid Stångsjöområdet undersöker han den fysiska ansträngningens historiska förändring genom att sammanfoga formerna av portaler och stackstodar i en metallkonstruktion. Skulpturen kanaliserar en tidslinje av kroppsarbete, fysisk ansträngning och rekreation i ett slags kartläggande av ritualer och sammanhållning.

 

 

Elin Magnusson

 

Elin Magnussons praktik präglas av relationen mellan arv, plats, stad och skog. Det finns en mörk underton i hennes arbeten, en slags hemlängtan som blir bränsle till konst rörande familjens bondska arv och den plats hon växte upp på. Stadens ängslighet står i kontrast till skogens rakhet men det är inte naturromantik Magnusson arbetar med, det är sökandet efter en mystik stark nog att utmana ett sekulärt samhälles övertro på det rationella.

 

De senaste åren har Elin Magnusson täljt och skulpterat i trä och i samband utställningen Art Run kommer hon göra ett platsspecifikt verk inspirerat av jordugglan. Det är en medelstor uggla som föredrar hedmark, myrar och mossor. Honan lägger djärvt sina ägg rakt på marken. Som ett sätt att lära känna och komma nära, studerar Elin Magnusson djuren och mejslar varsamt ut dem i trä.

 

 

 

Andreas Sandberg

 

Andreas Sandberg (f. 1989) är en konstnär från Falun som arbetar med skulptur. Han använder historiskt laddade material tillsammans med former från en samtida livsvärld för att skapa objekt som förhandlar om idéer kring utveckling, ideologi och makt.  Han har studerat vid Akademin Valand i Göteborg och är utbildad ekonom.

 

Vid den hösta punkten över Stångtjärn kommer Andreas resa en skulptur gjord av ett parkettgolv. Ett monument som undersöker olika spänningar som finns kring skogen som kulturell och ekonomisk domän.

 

 

 

 

Marja-Leena Sillanpää

 

Marja-Leena Sillanpää är en tvärvetenskaplig och processorienterad svensk konstnär, född i Finland, baserad i Stockholm.
Sillanpääs installations-, performance-, ljud- och textbaserade arbeten utforskar hur vi existerar, både fysiskt och mentalt.

 

Genom olika metoder samlas, organiseras och presenteras olika möjligheter, vardagliga föremål och fenomen omvandlas och erbjuder fler perspektiv än det gängse. Det handlar i grunden om att utforska den inneboende historien om vad som hänt eller borde hända, liksom det individuella och kollektiva omedvetna och undermedvetna.

 

 

 

Kristin Ylikiiskilä Broberg

 

Kristin Ylikiiskilä Broberg (f. 1986) bor och arbetar i Falun och i Skogen mellan oss är hon inbjuden att arbeta inom ramen för det tillfälliga residensprogram som upprättats av Konstfrämjandet Dalarna tillsammans med KiD- Konst i Dalarna i projektet.

 

Kristins konstnärskap utgår ofta från vardagliga föremål, företeelser eller situationer. I projektet har utgångspunkten varit frågan vad vi gör när vi är i skogen. Det platsspecifika verk som kan ses i Stångtjärn består av en bastu integrerad i skogen och med väggar av ved. Vid några tillfällen under utställningsperioden kommer bastun vara igång och sakta försvinner då både verk och bastuns värmande funktion.

 

 


 

Premiär för konstleden är lördag 25 september. Utställningen pågår i två veckor framåt och avslutas den 9 oktober. Art Run är en del av Konstfrämjandets projektet Skogen mellan oss och genomförs med stöd av Postkodstiftelsen, Kulturrådet och Region Dalarna.

 

 

 


I samarbete med Galleri Svarta Gran