Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

The Forest Unseen

I Skogstorg – Bokcirkel 12 utgår vi från The Forest Unseen av David Haskell. Skogstorg -bokcirkel är ett samtalsforum som sker varje måndag kl.19-20 på zoom – alla är välkomna att delta!

In order to be able to invite non-Swedish-speaking participants and readers to ”Skogen between us” bookcircle, this forest square will be in eng.

 

The book ”The Forest Unseen” is based on David Haskell’s year – long study of 1 m2 of forest in Tenesse. In Haskell’s written observations, we are tossed seamlessly between subjects such as chemistry, theology, biology, physics and history. With a dose of humor, he makes us see our big existential concerns in small organisms and the importance of the small organisms in the big world.

 

För att kunna bjuda in även icke svensktalande deltagare och läsare till Skogen mellan oss bokcirkel så kommer detta skogstorg att ske på eng.

 

Boken ”The Forest Unseen” utgår från David Haskells årslånga och studie av 1 m2 skog i Tenesse. I Haskells betraktelser slängs vi sömlöst mellan ämnen som kemi, teologi, biologi, fysik och historia. Med en portion humor får han oss att se de stora livsfrågorna i de små organismerna och de små organismernas betydelse i den stora världen.

 

Under projektets gång, varje måndag mellan kl. 19.00-20.00, hålls ett Skogstorg – Bokcirkel, som lyfter ämnen som berör konst och landsbygd. Skogstorg – Bokcirkel fungerar ungefär som ett digitalt fikarum. Ibland utgår samtalen från böcker, men det kan också vara utifrån ett konstverk, en frågeställning eller ett begrepp som uppkommit under projektets gång. Vi arrangerar utifrån deltagarnas egna behov och intressen!

 

Alla är välkomna att delta i Skogstorg – Bokcirkel, gör en anmälan i länken så får du information träffarna:

 

Intresseanmälan Bokcirkel