Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Women walking talking grieving – Bergslagen

OTALT vid Öjenäsbäcken Fotograf: Helene Karlsson

Konstnärsgruppen OTALT genomför den deltagarbaserade performancen Women walking talking grieving i Tivedens nationalpark den 20.e och 21.a Maj. I verket undersöker OTALT kvinnors plats i naturen, reservatstanken och sorgen över förlorade naturmiljöer. Vill du delta verket?

OTALT (Helene Karlsson & Sara Falkstad) är en feministisk konstgrupp baserad i Arvika som bland annat arbetar med performance och relationella konstprojekt. De arbetar ofta med konst i det offentliga rummet och förankring i lokalsamhället, där publiken blir deltagare och medskapare i uttryck som rör sig mellan bildkonst, performance, poesi och kulturarvsförmedling.Nu söker OTALT deltagare till sitt performance Women walking talking Tiveden vid två tillfällen torsdag 20 maj kl 16.00 samt fredag 21 Maj kl 12.00. Skicka intresseanmälan till otalt.arvika@gmail.com.

Women walking talking grieving är ett performance som undersöker kvinnors plats i naturen, reservatstanken och sorgen över förlorade naturmiljöer. OTALT vandrar, reflekterar, samtalar och dokumenterar i naturreservat, tillsammans med andra kvinnor.

 

Genom vår egen fysiska och mentala upplevelse, och genom samtalet oss emellan, vill OTALT undersöka relationen mellan människa och natur. Vilka hörn i medvetandet motsvaras av ormbunkarnas spiraler, vilka rivsår får våra kroppar av barr och taggar? Är ensamheten en förutsättning för att möta naturens fysiska och mentala form, eller upplever vi naturen bäst tillsammans med andra människor? Hur ska vi handskas med sorgen? Sorgen över förlusten av biologisk mångfald och naturmiljöer, över destruktiva relationer, över ofrånkomliga beroenden, mellan människor och mellan människa och jord? Vill du delta?

 

Du som är kvinna eller icke-binär och vill delta i OTALTs performance, skicka en intresseanmälan till otalt.arvika@gmail.com senast ons 18/5. Begränsat antal platser. Glöm inte att ange vilket datum du är intresserad av att delta (20.e eller 21.a.)

 

Vad innebär det att vara med i OTALTs performance? Man träffas vid ett naturreservat och går en vandring tillsammans, där deltagarna helt enkelt möts och samtalar. Det finns ingen uttalad samtalsledare eller agenda. Deltagare kommer vid ett tillfälle stanna upp och ges utrymme för reflektion på egen hand. Den som vill kan dela med sig av det man skrivit/tecknat/fotograferat till oss och det kommer då bli del av OTALTs konstverk, och kan komma att användas i t ex utställningar, självklart med era namn om ni vill det. Vandringen kan också komma att filmas av medföljande filmare.

 

Gruppen kommer inte att vara större än 8 personer och en förutsättning är att man kan ta sig till platsen med egen bil. Vi är ute i ca 2 timmar med varje grupp.

 

Dokumentation från OTALT.s performance i Tivedens nationalpark. Foto: Kerstin Wagner

 

 


I samarbete med Laxå kommun