Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Bland träden, vid slutet av våra händer

Konstnären Nina Edling samarbetar i denna utställning med sin pappa Tony Johansson. Han är småskalig skogsbrukare och här har hans arbetsredskap fått tjäna som konstnärliga verktyg.

Nina Edling f. 1985, utgår från den egna familjens relation till skogen och brukandet av den. Hennes släkt har bott på samma plats utanför Borlänge i minst 300 år. Själv har hon rört sig iväg till konsthögskolor i London och Trondheim och bor nu i Rimbo. Edlings huvudsakliga medium är träsnitt och hon arbetar ofta i stor skala. I Bland träden, vid slutet av våra händer består tryckplåtarna av trä från den lokala skogen som Tony sågar och preparerar med sina arbetsredskap. Till sist används hans skogstraktor som tryckpress.

 

En träsnittsworkshop arrangeras i relation till utställningen.


I samarbete med Stiftelsen Österbybruks herrgård och Östhammars kommun