Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Det som annalkas

Målning av Petter Nilsson

Grupputställning med Abdalla Basher, Josie Ahlström, Anna Bergström, Mattias Käll, Kristina Lindberg, Petter Nilsson och Sara Rönnbäck i samband med skogstorg Sympatiska symbioser och kulturslingan Ljusstråk.

I samband med Nora kommuns årliga kulturslinga Ljusstråk deltar Skogen mellan oss genom Konstfrämjandet Bergslagen i år som gästutställare. I Nyhyttans Kurortshotell kan man den 4.e sep träffa deltagande konstnärer och se utställningen ”Det som annalkas”. Ljusstråk pågår mellan den 4-5.e sep, utställningen pågår dock ända fram till den 23.e sep. Deltagande konstnärer är: Abdalla Basher, Josie Ahlström, Anna Bergström, Mattias Käll, Kristina Lindberg, Petter Nilsson och Sara Rönnbäck.

 

”Skogen som tema är aktuellt, det fångar in diskurser som klimat, ekologi, hälsa och omställning av livsstil. I Skogen mellan oss ger Konstfrämjandet konstnärer möjlighet att utveckla nya konstverk utifrån temat. Skogen byggde det välstånd som dagens samhälle vilar på. Genom att synliggöra arbetet  som har skett och sker i Bergslagens skogar lyfter vi samtidigt några av vår tids mest angelägna frågor.”

 

Bergslagens skogar har använts som en källa för råvaror i tusentals år och genererat lika många berättelser om arbetet som utförts i dem.  Ända sen 600 talet f.k har t.ex. järn utvunnits ur dess gruvor och röda jord. Järnbruken, kolmilorna, hyttorna och smedjorna krävde mycket av skogens resurser i form av ved att elda med. Enorma områden har i omgångar varit helt kalhuggna. Människans attityd till skogen som en outtömlig och förnybar källa för bränsle och material har förändrats väldigt lite sedan dess. 

 

Idag är de flesta skogar egentligen stora industriella odlingar, där bolag bereder mark, planterar och skördar i allt snabbare takt. Trädslag och biotoper av ringa ekonomiskt värde röjs undan vilket på sikt utarmar den biologiska mångfalden. Ett exempel är hur granbarkborrens naturliga fiender förlorat sina värdväxter, och hur avsaknaden av förmultnade träd gjort att insekten snabbt ökat i antal och gett sig på friska träd istället. Paradoxalt nog så ser många på just skogen som en källa till förnybart bränsle och hållbara material inför framtiden. 

 

 


I samarbete med Kulturrådet, Ljusstråk -Nora kommun samt Nyhyttans kurortshotell