Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Jag håller en skog i mina händer

Genom den mobila konsthallen En konsthall i Skogens kant bjuder konstnären Malin Lobell in till ett publikt event med olika perspektiv på kol (C, Co2, C14) i fokus. Medverkande gäster: Sven Olof Karlsson (författare, jord- och skogsbrukare), Gert Magnusson (docent arkeologi), Den döda tallens ögon

C, CO2, C14 

 

Kol ur olika perspektiv genom historien, som ett konstnärligt verktyg, som träkol i järnmalmens historia, som förutsättning för liv men även död. Genom bränder och nyvakna frön, till framtida utmaningar och klimatförändringar och skogen som kolförråd och kolsänka. Söndagen den 26 september kl 16  träffas vi på plats i Stora Hobergets Naturreservat. Kläder efter väder! 

 

Malin Lobells projekt Jag håller en skog i mina händer rymmer frågor om makt, ansvar, omsorg, framtid och historia. Utifrån titeln har projektet vecklats ut och slingrat sig fram mellan kommungränser, skogsgränser, reservatsgränser och hyggen, ner i kolbottnen och upp i trädkronan, för att lyfta och sammanföra våra röster. Naturens och våra rättigheter, gemensamheter. Tillsammans med En konsthall vid Skogens kant har hon letat och funnit platser och mött människor som från sina olika kunskaper och perspektiv fått skogens roll att växa. 

 

I boken Brandvakten beskriver Sven Olov Karlsson hur det uppstod en tvekan och förvirring om ansvar och handlingsutrymme när branden plötsligt hoppade över och spred sig över kommungränsen.  Det finns många olika typer av gränser.  Vissa är till hjälp, andra ställer till problem. Vissa är till som skydd, andra markerar ägogränser. 

 

Stora Hoberget var ett naturreservat med gamla tallar, redan innan branden härjade 2014. 

 

Genom Fagersta löper en annan gräns, den 60 breddgraden och ungefär där går även gränsen mellan det norra barrskogsbältet och det södra lövskogsbältet. Vad händer när klimatet blir varmare? Eken börjar redan etablera sig bättre berättar naturvårdsbiologen Lena Gustafsson och sämre blir det för granen som drabbas allt hårdare av barkborren. Även växter blir klimatflyktingar och flyr över gränser. 

 

Jag håller en skog i mina händer ingår i Konstfrämjandets interregionala projekt Skogen mellan oss. Projektet fortsätter ut över kommungränserna i Fagersta och Skinnskatteberg inom ramen för ASK,(Arbetsfält för Samtida Konst)  där hon samarbetar med konstnären Lina Nordenström, GG i Uttersberg. 

 

Koordinater

 

För samåkning från Galleri Norberg, anmäl dig här Formulär