Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Pinnverket (BKK)

Konstverket Pinnverket/BKK, av Jenny Berntsson i samarbete med Klas Olsson och Wichanan Mimu Glunrawd, är den grå betong byggnaden mitt i skogen och dess innehåll, som genom barns lek och närvaro befinner sig i en ständig förändring.

Under en promenad i området kring den gamla sågen och NOK-stugan i Nordansjö i Norberg hittades en bortglömd betongbyggnad, utan tak och egentlig ingång, övervuxen av naturen. De gråa väggarna skapar ett rum mitt inne i skogsdungen – ett utrymme för konst? En konsthall i skogens kant? 

 

Konstverket Pinnverket är den platsen för den grå betongbyggnaden och dess innehåll, som genom barns och vuxnas närvaro befinner sig i en ständig förändring. Materialet/skulpturen är en skog, en plats, pinnar, små konstverk, workshops, improvisationsteater och en performance (Barnens Skogstorg). Verket är en installation i ständig rörelse, inramad av platsen och dess aktiviteter.  

 

Det finns en massa sly-pinnar i den omkringliggande skogen som ingen vill ha eller helst inte ens ta hand om. Ett material som börjar leva i handen på den som bär det. Pinnarna blir startpunkter för berättelser. I vår historieskrivning bär pinnarna en övergripande berättelse som vapen, som en grogrund för människans överlevnad; “So long as culture was explained as originating from and elaborating upon the use of long, hard objects for sticking, bashing, and killing, I never thought that I had, or wanted, and particular share on it” (från The Carrier Bag Theory of Fiction av Ursula le Guin 1986Ursula le Guin 1986), men med pinnen i handen ser vi snabbt att det finns fler berättelser gömda inne i det långsmala objektet, en resurs som i Pinnverket vill bli använd iallafall en gång till istället för att långsamt ligga och förmultna eller brännas upp.

 

Pinnverket blir uppbyggt genom en workshopserie som sträcker sig över sommaren. Workshopsen genomförs av konstnären Jenny Berntsson, skådespelaren Klas Olsson med gäst Malin Anclair och konstpedagogen Wichanan Glunrawd. Alla barn är välkomna att delta och vara på plats att interagera med platsen även när det inte är planerade aktiviteter på plats. Konsthallen är öppen dygnet runt.

 

BKK står för Barnens Konst Klubb, något som utvecklas i Pinnverket, och är ett första försök att etablera en konstklubb för barn i Norberg, något som idag inte finns. BKK är en konstklubb som vill ge barnen möjlighet att lära sig se och behärska en konstnärligt process för att kunna uttrycka visioner eller ideer. En klubb som också vill göra barnen till styrelseledamot och beställare av framtida workshops och konstprojekt. För program se BKK (Pinnverket). Om det finns något slut på Pinnverket/BKK så är det under Barnens Skogstorg se Barnens Skogstorg. Under Barnens Skogstorg diskuterar vi, genom verket och performanceet, kring frågor som rör konst, skog, barns rättigheter och landsbygd. Konstverket lämnas därefter i naturens eller barnens händer.

 

 

Öppettider

 

Pinnverket/BKK är öppet för alla att ta del av från den 4/7-22/8, dygnet runt. När det inte är någon aktivitet på plats är verket öppet för publik att uppleva, förändra och ta del av. Barn som vuxna får vara där och påverka och förändra verket genom tillägg och förflyttning av befintliga material. Lek sker på egen risk och under uppsikt av vuxen, när det behövs.

 

 

Dokumentation


I samarbete med Norbergs Orienteringklubb, Norbergs Cykleklubb, ABF, Norbergs Kommun, Rf Sisu