Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Residens Stångtjärn

I Stångtjärnsskogens virvarr av natur, uppmarkerade motionsspår och hemliga stigar undersöker konstnären Kristin Ylikiiskilä Broberg hur skog, konst och idrott, kan mötas.

Vad är det folk gör i skogen på sin fritid? Hur påverkas en träningsaktivitet som att springa eller cykla av att det sker i skogen? Hur påverkas skogen av det tränas där? Det är några av de frågor som är utgångspunkten för konstnären Kristin Ylikiiskilä Brobergs residens. Under perioden kommer ett platsspecifikt verk arbetas fram, vilken sedan kommer att visas i upplevelseloppet Art Run. Platsen för löploppet och utställningen är Stångtjärns friluftsområde i Falun. Kristin arbetar utifrån en plats i slutet av 6 kilometersslingan. Mer om information om Art Run hittar du här

 

Om platsen:

 

I friluftsområdet kring Stångtjärn i Falun rör sig såväl motionärer som skolelever på utflykt, jaktlag, friluftsentusiaster, vilda djur och då och då även festande ungdomar. Just 6 kilometerslingan är preparerad för promenad, löpning, mountainbike och skidor. Den del av skogen som utgör platsen är på långspurts-avstånd från målet (ca 800 meter), om en springer åt det håll som färdriktningsskyltarna föreslår.

 


 

Kristin Ylikiiskilä Brobergs residens är ett av fyra i det tillfälliga residensprogram som byggts upp i projektet. Residenskonstnärerna bjuds in för att arbeta med utgångspunkt i en enskilt utvald plats. Relationen till platsen, det lokala, den hembygd som de själva bor eller befinner sig på i Dalarna står på olika sätt i centrum för varje konstnärskap och dess undersökande process.

 

 

Dokumentation

Bildgalleriet visar bilder från den pågående arbetsprocessen och uppdateras löpande under hela residensperioden. Foto: Kristin Ylikiiskilä Broberg (om ej annat anges)

Kristins konstnärskap utgår ofta från vardagliga föremål, företeelser eller situationer. I projektet har utgångspunkten varit frågan vad vi gör när vi är i skogen. Det platsspecifika verk som vi kunde se under Art Run i Stångtjärn i slutet av residensarbetet består av en bastu integrerad i skogen och med väggar av ved. Under helgerna i utställningsperioden var bastun igång och ved plockades från väggarna. Sakta försvann både verket och bastuns värmande funktion. Samtidigt löstes också rummet upp och blev mer del av den omgivande urskogen. De fyra sista bilderna i galleriet visar verket i utställningen vid Stångtjärn.

 

 


I samarbete med KiD - Konst i Dalarna