Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Bokcirklar

Info om Bokcirkel

Varje måndag mellan klockan 19 – 20 hålls Skogstorg – Bokcirkel som fungerar ungefär som ett digitalt fikarum där vi vill lyfta ämnen som på något sätt rör projektets ursprungliga tematik. Ett rum för samtal där utgångspunkten kan vara böcker, men det kan också vara ett konstverk, en frågeställning eller ett begrepp som uppkommit under projektets gång. Vi arrangerar utifrån deltagarnas egna behov och intressen!

 

Alla är välkomna att delta! Är du intresserad?  Gör en anmälan i länken så får du information träffarna:

 

Intresseanmälan Bokcirkel