Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Värmland

Ett aktivt långsiktigt arbete för att sprida samtidskonst i Värmland. Bjuder in yngre konstnärer, aktiverar oanade platser och skapa möjlighet för breda samarbeten för samtidskonsten.

I Värmland startar projektet i Februari med ett Open Call, 3 st konstnärer inbjudes till konstläger på f.d skogsforsk. i Brunsberg, Arvika Kommun. Den f.d  Skogsforskningsstationen blir basen för ”Skogen mellan oss” i Värmland med utställningar och tematiska Skogstorg.i ”Skogen mellan oss”  inbjuder vi att medverkan i Bokcirklar.

Performancegruppen Otalt medverkar med  “Women walking talking grieving” , vandringar och dokumentation i naturreservat.

Tematiska skogsutställningar under våren och hösten 2021 på Bergslagsgatan 11. Alma Löv Museum, Sunne blir det ett tältläger för konst och möten inom projektet.