Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Skogstorg

Skogstorg är regionala och interregionala träffar som på olika sätt fokuserar på konstens och kulturens möjligheter och potential på landsbygden.

På skogstorgen möter konsten från Skogen mellan oss lokala aktörer, föreningsliv, konstnärer, debattörer, forskare, beslutsfattare och tjänstepersoner. Genom samtal och aktiviteter delar vi erfarenheter med varandra. Skogstorgen blir både ett publikt forum och ett nätverk. Vi lyfter enskildheterna till något större och omfamnar det gemensamma.

Skogstorgen följer viruspandemins utveckling och myndigheternas restriktioner och rekommendationer. De kommer därför att inledningsvis vara digitala men längre fram i projektperioden hoppas vi kunna skapa säkra fysiska arrangemang med digitala inslag.

Håll utkik efter skogstorg i programmet.