Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Dalarna

Konstfrämjandet Dalarna arbetar för att tillgängliggöra samtidskonsten och stärka konstens och konstnärens roll i samhället. Distriktet har ett nära samarbete med Galleri Se Konst, Galleri Svarta Gran och Konst i Dalarna men driver även projekt i egen regi för att lyfta fram samtidskonsten. Målet är att skapa bättre förutsättningar för konsten i hela regionen samt att stärka sin roll som aktör i dalarnas konstliv.

I Skogen mellan oss vill belysa att samtidskonst inte är bunden till konventionella konsthallar, gallerier och de centrala delarna av regionen utan att även andra arenor kan fungera som mötesplatser och utställningsytor. 

 

Konstfrämjandet Dalarnas del i projektet formulerar sig som en expedition – med ett brett spektra av konstnärliga inriktningar, gränsöverskridande kulturuttryck och med en aktiv inriktning på kombinationen mellan kultur och friluftsliv.

 

Expeditionen är tänkt som ett utforskande, både geografiskt och konstnärligt, som skapar möten i de mellanrum som finns i Dalarna och skogarna mellan oss likväl mellan den vana och ovana konstpubliken. En expedition kan vara så nära som en dunge i en trädgård, mellan två vätskestationer eller med ett avstånd ända ut i rymden. Mikro till makro. Det är färden, erfarenheterna och upptäckterna under tiden som är det väsentliga och som vi vill samla inom ramen för projektet.

 

I projektet ingår bland annat ett fåtal platsrelaterade residens för konstnärer verksamma i regionen, ett upplevelselopp där konsten möter både skog och motion. Och i Sundborn kommer det permanenta verket Det okända att uppföras i början av sommaren 2021. Även mindre nedslag så som digitala bokcirklar, vandringar och workshops kommer att dyka upp. Kolla gärna in distriktets program här för löpande information och uppdateringar om vad som är aktuellt.

 

Samarbetspartners:
Galleri Svarta Gran – Omid Massali
Konst i Dalarna – Hållams Linnea Henriksson

 

Deltagande konstnärer:
Mikael Johansson
Ebba Matz
Gum Lina Gabrielsson
Nanna Hellberg
Lina Sofia Lundin
Kristin Ylikiiskilä Broberg
Elin Båve
Jens Masimov
Elin Magnusson
Andreas Sandberg
Marja Leena Sillanpää
Niklas Darke

 

Konstnärlig ledare och projektsamordnare – Anna Linnea Liljeholm

 

annalinnea.liljeholm@konstframjandet.se