Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Västmanland

Konstfrämjandet Västmanland etablerades i mitten av sjuttiotalet och har i många år arbetat med utställningar och konstprojekt i hela Västmanland.

I slutet av augusti 2016 blev Konstfrämjandet Västmanland en mobil enhet. Genom nya samarbeten och flera utåtriktade projekt, med delaktighet som ledord, är vårt mål att forma ett distrikt där konsten ses som en självklar byggsten i ett demokratiskt samhälle. Under 2017 fokuseras arbetet framförallt på att utveckla konstprojekt i länet samt i Västerås stadsdelar i samarbete med konstnärer, institutioner, kommuner, föreningar och civilsamhället.

 

Konstfrämjandet är en partipolitiskt obunden organisation som finns i hela landet och består av olika medlemsorganisationer och distrikt. Distrikten ser olika ut, men förenas i ett starkt konst- och samhällsintresse. Medlemmarna är olika folkrörelser, t ex studie- och fackförbund, och andra intresseorganisationer.

 

Vi är övertygade om bildningens och konstens roll, och vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle.

 

Konstfrämjandet Västmanland – Då och nu

 

1976 bildades Konstfrämjandet Västmanland av en interimstyrelse, året därpå hölls första årsmötet. Ordförande var Kjell Olsson, Västerås stads kulturchef. Till en början producerades framförallt utställningar med grafisk konst. Verksamheten förlades hos ABF i samarbete med eldsjälen Hans Berg, ombudsman inom ABF Västerås. Så småningom anställdes Gun Gunnarsson hos Konstfrämjandet och distriktet kunde låna en liten lokal hos ABF på Timmermansgatan. Omkring 1980–81 flyttade verksamheten till större lokal på Utanbygatan i Västerås med utställningar och försäljning av grafik.

 

1995 rekonstruerades Konstfrämjandet Västmanland och en ny styrelse tillträdde. 2003 anställdes Anita Skoglund och det treåriga projektet ”Kultur i kvarteret” startade. 2011 flyttade distriktet ihop med Konstnärsföreningen på Slottsgatan 17. I början av 2016 gick verksamhetsledare Anita Skoglund i pension och en tid efter det tillträdde Anna Törrönen som ny verksamhetsledare.

 

 

Under 2016 blev Konstfrämjandet Västmanland en mobil enhet, med syfte att tillgängliggöra konst för fler i hela länet. Verksamheten bedriver utvecklingsarbete, projekt och samarbeten i hela Västmanland. Genom nya samarbeten och flera utåtriktade projekt, med delaktighet som ledord, är vårt mål att forma ett distrikt där konsten ses som en självklar byggsten i ett demokratiskt samhälle. Konstfrämjandet Västmanland arbetar med målet att stötta konstnärliga processer i nära dialog med samhället och främja långsiktig metodutveckling kring deltagarprocesser.