Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Gävleborg

Konstfrämjandet Gävleborgs målsättning är att främja möten med samtidskonst i länet, men också att skapa möjligheter för konstnärer att arbeta i regionen.

Konstfrämjandet Gävleborg fokuserar på att genom sina medlemmar skapa ett nätverk för samtida konst och konstprojekt som verkar utanför centralorterna. I linje med hur konst- och kulturproduktion de senaste åren har utvecklats, är Konstfrämjandets ambition att skapa en större delaktighet i samtida konstnärliga processer.  Konstfrämjandet Gävleborg har inget fast kontor.

 

I Gävleborg kommer projektet ta formen av en geografiskt spridd konstutställning – “Det finns i Skogen” som under sommaren tar plats i skogs och bruksmiljöer i Ockelbo, Söderhamn och Ovanåker. Utställningen produceras och samverkan med medlemsföreningar och lokala konstaktörer. Projektet utgår från tre “noder“ – Ljusne, Jädraås och Öjung, till vilka tre konstnärskap bjuds in till arbetsvistelser under våren. Därefter är utställningen tänkt att förgrena sig vidare till platser som Svabensverk och Ockelbo där vi samarbetar med lokala aktörer som Svabensverks bygdeförening, Konst & Landskap och Konstkraft i Ljusne.

 

 

Titta in på vår hemsidan.

Följ oss på Instagram