Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Bidragsgivare

Konstprojektet Skogen mellan oss är finansierat av ett kluster av bidragsgivare där Svenska Postkodstiftelsen, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Kulturrådet är huvudfinansiärer. Regionerna i de sex distrikten har i olika skeden stöttat delprojekt. Projektet får också stöd av lokala aktörer så som studieförbund och kommuner som bidrar, både i form av medel men också med sin tid, lokaler, kontakter och liknade resurser. Nedan listas alla de som hittills stöttat arbetet.

 

Tack till

 

Svenska Postkodsstiftelsen, handläggare Robert Brodén

 

Folkrörelsernas Konstfrämjandet, riksorganisationen

 

Kulturrådet för stöd till distrikten Värmland, Gävleborg, Västmanland och Dalarna

 

Region Västmanland

 

Region Uppsala

 

Region Gävleborg

 

Region Värmland

 

Region Dalarna

 

Norbergs kommun

 

Tierps kommun

 

Östhammars kommun

 

Uppsala kommun

 

Studiefrämjandet Uppsala län

 

ABF Gävleborg