Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Skogen mellan oss är en interregional konstsatsning i skog och mark där Konstfrämjandets distrikt i Gävleborg, Dalarna, Uppland, Västmanland, Bergslagen (Örebro) och Värmland fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Ett förenat konstprogram knyter vi under 2021 samman över trettio platser, byar och mindre orter på landsbygden. ▸ Läs mer

På grund av den rådande pandemin arrangeras också publika aktiviteter på Zoom.
För aktuell Covid-19 information Läs här ❤.

Aktuellt

Vad är en skog?

Vad är en skog? Vad är en kolbädd? Vad är naturvård, eller för all del vad är en soptipp? I Tiveden har konstnären Anna Bergström utforskat ett av traktens kalhyggen i samband med byggandet av ett landartverk.

 • Bergslagen
 • 17 jun – 17 aug
 • Tiveden
 • Läs mer

Dived landscape

I tältet på Alma Löv Museum i Östra Ämtervik visar Andreas Bennin en installation om skogarna runt oss.

 • Värmland
 • 19 jun – 3 sep
 • Alma löv
 • Läs mer

Ett träd ingen skog

Inom ramen för Skogen mellan oss samarbetar Konstfrämjandet Bergslagen och NorART i och med utställningen ”Ett träd ingen skog”.

 • Bergslagen
 • 19 jun – 1 aug
 • Bryggeriet
 • Läs mer

En konsthall i skogens kant – picknickfilten

Med utgångspunkt från Tingshusparken genomförs konstprogrammet En konsthall i skogens kant, som undersöker vad en temporär konsthall i Norberg kan vara. Genom konsthallen erbjuds ett flertal utställningar, workshops, diskussioner, utställningar, residens och en inbjudan att låna konsthallen.

 • Västmanland
 • 3 jul – 29 aug
 • En konsthall i skogens kant - picknickfilten, Tingshuset och Tingshusparken
 • Läs mer

Jag håller en skog i mina händer

Titeln rymmer frågor om makt, ansvar, omsorg, framtid och historia. Utifrån titeln kommer projektet vecklas ut och följa individuella spår, bortglömda röster, lyfta och se större perspektiv och skalor,  slingra sig fram mellan kommungränser, ner i bärplockarens korg, ner i mossan, upp i trädkronan, för att lyfta och sammanföra våra röster. Naturens och våra rättigheter, gemensamheter. Malin Lobells projekt Jag håller en skog i mina händer har Tingshuset i Norberg som utgångspunkt.

 • Västmanland
 • 3 jul – 29 aug
 • En konsthall i skogens kant - picknickfilten, Tingshuset och Tingshusparken
 • Läs mer