Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Women walking talking grieving – Långängarna

Women walking talking grieving är ett performance som undersöker kvinnors plats i naturen, reservatstanken och sorgen över förlorade naturmiljöer. OTALT vandrar, reflekterar, samtalar och dokumenterar i naturreservat och nationalparker tillsammans med andra kvinnor.

TALT söker deltagare till sitt performance Women walking talking grieving i Långängarnas Narurrestervat vid två tillfällen, torsdag 3 juni kl 17.00 samt fredag 4 juni kl 12.00 Skicka intresseanmälan till karin.backstrom@konstframjandet.se

Genom vår egen fysiska och mentala upplevelse, och genom samtalet oss emellan, vill vi undersöka relationen mellan människa och natur. Vilka hörn i medvetandet motsvaras av ormbunkarnas spiraler, vilka rivsår får våra kroppar av barr och taggar? Är ensamheten en förutsättning för att möta naturens fysiska och mentala form, eller upplever vi naturen bäst tillsammans med andra människor? Hur ska vi handskas med sorgen? Sorgen över förlusten av biologisk mångfald och naturmiljöer, över destruktiva relationer, över ofrånkomliga beroenden, mellan människor och mellan människa och jord?
Vill du delta?
Du som är kvinna eller icke-binär och vill delta i vårt performance, skicka en intresseanmälan till
karin.backstrom@konstframjandet.se,
Vad innebär det att vara med i vårt performance?
Vi träffas i reservatet och går en vandring tillsammans, där vi helt enkelt möts och samtalar. Det finns ingen uttalad samtalsledare eller agenda. Vi kommer vid ett tillfälle stanna upp och ge utrymme för reflektion på egen hand. Den som vill kan dela med sig av det man skrivit/tecknat/fotograferat till oss och det kommer då bli del av OTALTs konstverk, och kan komma att användas i t ex utställningar, självklart med era namn om ni vill det. Vandringen kan också komma att filmas av medföljande filmare.
Vår grupp kommer inte att vara större än 8 personer och en förutsättning är att man kan ta sig till platsen med egen bil. Vi är ute i ca 2 timmar med varje grupp.


I samarbete med ABF Gästrikebygden, Region Gävleborg, Kulturrådet