Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Två föreställningar av ljudinstallationen UNDER

Jenny Sunessons solpanelsdrivna ljudinstallation UNDER körs två gånger denna dag, kl 12.00–14.00 och kl 15.00–17.00.

Söndag 3 oktober kl 12.00:
Samling vid anvisad plats. Stefan Skoglund leder en ca 1 km lång vandring på lättillgänglig väg i Florarnas naturområde, fram till Jenny Sunessons installation.
 
Söndag 3 oktober kl 15.00:
Du går själv fram till verket (ca 100 m) från anvisad plats.
 
Efter ljudinstallationen finns möjlighet till spontana samtal. Ta med eget fika till den stunden!
 
Räkna med två timmar för vandring plus verk.
 
Begränsat antal platser! Anmälan sker till: uppland@konstframjandet.se
Skriv ditt telefonnummer i mailet.
Vi skickar ut möteskoordinater i förväg.
 
Arrangemanget är helt väderberoende. Vid ösregn ställs det in.

 

Om verket:

 

UNDER (2021)

 

UNDER är en platsspecifik, soldriven ljudinstallation skapad utifrån konstnären Jenny Sunessons personliga undersökning av naturområdet Florarna, vars sydvästra hörn är beläget nära hennes eget
hem i Örbyhus i Norra Uppland.

 

Under nära ett års tid och stundtals påfrestande förhållanden har Jenny utforskat Florarnas
underjordiska ljudvärld. Med hjälp av kontaktmikrofoner beroende av solkraft undersöker hon det elektroniskas möjliga samexistens med området.

 

Under processen utmanar konstnären sin egen relation till skogen och sitt objektifierande av den när hon spelar in. Men det visar sig snart att en arbetsprocess där solen helt styr ljudinspelningarna inte kan bli det verktyg hon tänkt sig för att bättre förstå skogen.

 

Istället är det i det osentimentala, myggsvettiga svidandet – och under den gnisslande interaktionen med miljön som glimtar av samförstånd och ömsesidighet mellan skog och människa uppstår.

 

UNDER är en del av konstprojektet Solar Sonic Communities där andra auto-etnografiska verk ingår.

 

Foto: Trishula Littler

 

 

ENG
UNDER is a site-specific, solar-powered sound installation based on the artist Jenny Sunesson’s personal survey of the nature area of Florarna in Norra Upland, which is located near her own home in Örbyhus.

 

For almost a year, and during somewhat stressful conditions, Jenny explored the subterranean sound world of Florarna using contact microphones dependent on power from portable solar panels.

 

During this process, Sunesson challenges her own relation to the forest and her constant objectification of it while recording.

 

However, it soon becomes obvious that the strict, solar-powered work process might not be the solution to her urge to control the forest and its biology.

 

Instead, it is during the unsentimental struggle, the mosquito-filled sweaty, stinging process and the uneasy interactions that glimpses of consensus and reciprocity between forest and the human appear.

 

UNDER is part of a series of auto-ethnographical works.

 

Photo: Trishula Littler