Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Skogstorg – En annan landsbygd

Skogstorg – Bokcirkel En annan landsbygd (del 1) utgår från boken En annan landsbygd av arkitekten Angelica Åkerman.

Skogstorg – Bokcirkel En annan landsbygd utgår från boken En annan landsbygd av arkitekten Angelica Åkerman.

 

Om det offentliga samtalet om arkitektur och bostadspolitik gärna fokuserar på storstadens problem och utmaningar, vänder En annan landsbygd i stället blicken mot byar, gamla bruksorter och avfolkade kustsamhällen. Genom intervjuer med arkitekter, forskare, kulturarbetare och andra eldsjälar ger boken inblick i hur man kan arbeta med lokal planering och utveckling i mindre samhällen. Tonvikten ligger på att låta intervjupersonernas personliga engagemang och kunskaper komma till uttryck. Men författaren ramar också in intervjuerna med historiska och teoretiska perspektiv. En fråga som återkommer i boken är vem som ska ta ansvar för bostadsbrist och utveckling på mindre orter – är det självorganiserat, ideellt arbete som är nyckeln till framgång eller borde det offentliga ta ett större ansvar?

 

Boken är utgiven av Rian designmuseum med stöd av arkitekturforskningsstiftelsen ARQ och publiceras i anslutning till utställningen En annan landsbygd som premiärvisades på Rian designmuseum i Falkenberg 2020.

 

Under bokcirkeln utgår vi från personliga och gemensamma erfarenheter kring konstens roll på landsbygden, hur det är att leva och arbeta som konstnär i storstaden kontra landsbygd. Vilka möjligheter och utmaningar står vi inför inför i våra regioner? Man får även gärna lyfta upp exempel ur boken.

 

Datum för del 2: kommer! Under del två fördjupar vi oss i samtalet. Mer info kommer.

 

Vi träffas på zoom!

 

SKOGSTORG – BOKCIRKEL är en del av Konstfrämjandets interregionala konstprojekt Skogen mellan oss. Under projektet kommer ett flertal SKOGSTORG, som lyfter diskussioner och samtal som berör konst och landsbygd, att äga rum. SKOGSTORG – BOKCIRKEL är ett av dessa samtal och fungerar ungefär som ett digitalt fikarum. Bokcirkeln sträcker sig över hela projektåret, sker varje måndag kl. 19-20 och lämnar utrymme för samtal kring litteratur, konst, begrepp, dokumentärer och liknande som projektet Skogen mellan oss berörs av. Deltagare och publik till projektet är välkomna att skapa egna samtal.

 

Facebooksida specifikt för SKOGSTORG – BOKCIRKEL:

 

https://www.facebook.com/Skogstorg-Bokcirkel-101069032083093?locale=sv_SE

 

Bokcirkeln drivs av Konstfrämjandet Dalarna, Västmanland, Värmland och Bergslagen