Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Residens Tingshuset

I centrum av Norberg ligger Tingshusparken med sitt Tingshus, som under Skogen mellan oss blir residens för konstnärerna i  En konsthall i skogens kant.

En konsthall i skogens kant kommer finnas på flera platser i Norberg men själva centrumet för En konsthall i skogens kant är Tingshuset och Tingshusparken som ligger mitt i centrala Norberg. Där kan man, förutom att ta del av aktiviteter i parken, hitta all information om konstutställningarna, workshops och andra händelser. Tingshuset är under perioden också konstnärernas residens, ett samarbete mellan Konstfrämjandet Västmanland och Norbergs kommun.

 


I samarbete med Norbergs Kommun