Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Residens Nyhyttan

Konstnären Kristina Lindberg bor under en månad i en stuga strax nedanför Nyhyttans Kurort i Jernboås/ Nora. Under vistelsen startar hon en konstnärlig process där hon utforskar skogens olika kulturella, historiska och biologiska lager.

Bergslagens skogar har använts som en källa för råvaror i tusentals år och genererat lika många berättelser om arbetet som utförts i dem.  Ända sen 600 talet f.k har t.ex. järn utvunnits ur dess gruvor och röda jord. Järnbruken, kolmilorna, hyttorna och smedjorna krävde mycket av skogens resurser i form av ved att elda med. Enorma områden har i omgångar varit helt kalhuggna. Människans attityd till skogen som en outtömlig och förnybar källa för bränsle och material har förändrats väldigt lite sedan dess. 

 

Idag är de flesta skogar egentligen stora industriella odlingar, där bolag bereder mark, planterar och skördar i allt snabbare takt. Trädslag och biotoper av ringa ekonomiskt värde röjs undan vilket på sikt utarmar den biologiska mångfalden. Ett exempel är hur granbarkborrens naturliga fiender förlorat sina värdväxter, och hur avsaknaden av förmultnade träd gjort att insekten snabbt ökat i antal och gett sig på friska träd istället. Paradoxalt nog så ser många på just skogen som en källa till förnybart bränsle och hållbara material inför framtiden. 

 

Under sommaren 2020 kommer konstnären Kristina Lindberg spendera 1 månad i Nyhyttan för att påbörja en konstnärligt process med särskilt fokus på det arbete som sker och har skett i skogarna. Resultaten kommer visas i form av utställningar, workshops och samtal i Nyhyttan samt Konstfrämjandets galleri i Örebro under hösten 2021.