Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Popup-utställning

Under Naturskyddsföreningens årskonferens i Moraparken visas verk av Gum Lina Gabrielsson, Marcus Wallström, Amanda Selinder, Kristin Ylikiiskilä Broberg och Elin Magnusson i en tillfällig Popup-utställning.

 

 

 

 

Gum Lina Gabrielsson

 

Residens Hållberg

Titel/Arbetsnamn – Minnesskydd

 

Gum Lina Gabrielsson bor samt verkar i Mora och har sitt ursprung i Älvdalen. Är utbildad inom textil konst och utgår mycket från hembygden och relationen till den. Skogen, arvet – generationer, kunskaper. Konstnären Gum Lina Gabrielsson gräver djupare i platsen som är och varit en stor del av de minnen, kunskaper och erfarenheter hon bär på.

 

I Hållberg ligger en familjestuga som gått i generationer och fungerat både som jaktstuga och fritidshus. Det finns ingen el och vattnet som brukas är källvatten. Många minnen sitter i väggarna och i skogen runtom. Den tysta kunskapen går i arv. För inte så längesedan var Hållberg en levande fäbod med en kraftig skog för bl.a. korna att vandra och beta i. I dag har stora ytor förändrats av skogsmaskiner. Vilka kunskaper har gått i arv och förändras med dagens omvandling? Vilka minnen kan tillämpas och återskapas? Samtal, minnen och det undersökande arbetet omvandlas till textila verk med inslag av andra tekniker.

 

Foto: Gum Lina Gabrielsson

 

    

 

 

Elin Magnusson

 

Elin Magnussons praktik präglas av relationen mellan arv, plats, stad och skog. Det finns en mörk underton i hennes arbeten, en slags hemlängtan som blir bränsle till konst rörande familjens bondska arv och den plats hon växte upp på. Stadens ängslighet står i kontrast till skogens rakhet men det är inte naturromantik Magnusson arbetar med, det är sökandet efter en mystik stark nog att utmana ett sekulärt samhälles övertro på det rationella.

 

De senaste åren har Elin Magnusson täljt och skulpterat i trä och i samband utställningen Art Run i Stångtjärn i Falun skapade hon ett platsspecifikt verk inspirerat av jordugglan. Det är en medelstor uggla som föredrar hedmark, myrar och mossor. Honan lägger djärvt sina ägg rakt på marken. Som ett sätt att lära känna och komma nära, studerar Elin Magnusson djuren och mejslar varsamt ut dem i trä.

 

Foto: Elin Magnusson

 

 

 

Amanda Selinder

 

Amanda Selinder är yrkesverksam bioart/textilkonstnär bosatt och verksam i Uppsala, Sverige. I sitt konstnärskap jobbar Amanda med levande processer som tar sig uttryck på olika sätt. Slemsvampar, biofilm, svampmycel och färgväxter är några organismer som hon utforskar och försöker lära sig mer om. Någonting som är centralt och återkommande i hennes arbete är undersökandet av deras förmåga att producera eller absorbera pigment.

 

Svampar finns nästan överallt omkring oss. Vissa kan vi se med blotta ögat medan andra lever under jorden eller som små sporer som flyger omkring med vinden. Endofytiska svampar lever inuti växters blad i cellvävnaden och vissa producerar pigment som en del i deras försvarsmekanism när de utsätts för UV-strålning. I det dolda producerar de pigment från svart, grönt och rött. Genom att visualisera de pigment som svamparna producerar vill jag visa den oerhörda biologiska mångfald som finns runtomkring oss som vi inte kan se eller kanske inte ens tänker på existerar.

 

För att få fram pigmenten odlar Amanda små provbitar från olika växter på näringsagar anpassad för svamptillväxt. Efter ett par dagar börjar det som lever inuti växtens blad att växa. De som producerar pigment isolerar hon vidare för att kunna använda till färgning. Sidentygsbitar får sedan ligga i näringsagaren medan svampmycelet växer och tar över ytan, släpper ifrån sig pigment och färgar in tygerna i abstrakta mönster. Beroende på vilken art det är kan olika pigment produceras utifrån svampmycelets ålder, om den stöter på en annan svampart eller om miljön förändras. Mönstret som färgas in i tyget blir som en berättelse över svampens livscykel.

 

Foto: Ricard Estay

 

 

 

Marcus Wallström

 

Listen 3 X4013 2021
Duration: 5 min 40 sec
Tree-specific sound recording

 

Listen 59.621736, 12.929430 2021
Duration: 6 min 58 sec
Tree-specific sound recording

 

I ett intimt och aktivt lyssnande till trädet genom dess egna kroppsvibrationer får vi en upplevelse som kan ge en annan förståelse för trädets individualitet. Trädet är inte längre anonymt och utan talan även om vi konkret inte alltid kan förstå vad vi hör.

 

Ljudupptagningar genom två olika träds egna kroppar. Utförda under residensvistelse i Brunsberg i samband med Konstfrämjandets projekt Skogen Mellan Oss 2021. Listen 3 X4013 kommer från ett träd som står bland andra ”frötallar” på ett av Skogforsks fröplantager i Brunsberg, Värmland. I närheten på ett hygge står tallen som räddats från skövling och givit Listen 59.621736, 12.929430.

 

 

Kristin Ylikiskilä Broberg

 

Kristin Ylikiiskilä Broberg bor och arbetar i Falun och i Skogen mellan oss arbetade hon inom ramen för det tillfälliga residensprogram som upprättats av Konstfrämjandet Dalarna tillsammans med KiD- Konst i Dalarna i projektet.

 

 

Kristins konstnärskap utgår ofta från vardagliga föremål, företeelser eller situationer. I projektet har utgångspunkten varit frågan vad vi gör när vi är i skogen. Det platsspecifika verk som visades i Art Run vid Stångtjärn bestod av en bastu integrerad i skogen och med väggar av ved. Under helgerna i utställningsperioden var bastun vara igång och ved plockades från väggarna. Sakta försvann både verket och bastuns värmande funktion. Samtidigt löstes också rummet upp och blev större del av den omgivande urskogen.

 

Under residensperioden skissade Kristin på flera olika verk. I utställningen i Moraparken visas verket med titeln Turritopsis nutricula.

 

Foto: Per Guterstam Christoffersson


I samarbete med Naturskyddsföreningen