Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Kulturens plats på landsbygden

Petter Nilsson -In front of the wind.

I samband med att ”Skogstorg -Sympatiska symbioser” arrangeras kommer Konstfrämjandet Bergslagen öppna upp ett flertal forum där besökare kan delta och lyssna på samtal om skog, konst, klimat och landsbygd.

Skogstorg är ett publikt forum och ett nätverk för gemensamma frågor som uppstått under projektets gång. Förutom konstens egna ingångar såsom landskapsmåleriet, utgår flera av vår tids mest angelägna frågor därifrån. Äganderätt och allemansrätt. Skogsbruk och rekreation. Industrihistoria och migration. Mystik och klimatförändringar. Kvinnohistoria, kulturhistoria, naturhistoria och mycket mer.

 

Till Skogstorget bjuds tjänstepersoner, politiker och sakkunniga in att delta tillsammans med en engagerad allmänhet, för att utvecklas med varandra i kultur och miljöpolitiska frågor. I forumet kan enskildheterna lyftas till något större och det gemensamma omfamnas. Allt fler talar om att lokal och regional turism och kultur kommer att växa framöver. Redan innan fanns en sådan trend (inte minst utifrån en klimatmedvetenhet), den tror många nu kommer ta fart som en konsekvens av pandemin. Flera tecken på detta har det rapporterats om i media under vår och sommar; hur allt fler söker sig ut i naturreservat och stadsnära natur i hela landet.

 

På eftermiddagen den 23.e sep anordnas vårt andra skogstorg.

 

I detta skogstorg har vi en tydligare kulturpolitisk utgånspunkt och vi får lyssna till samtal som förhåller sig till frågor kring hur konst och kultur kan användas som en bärande stomme i samhället. Hur påverkar och bär landsbygdens ekologiska, kulturella, sociala och ekonomiska system  varandra t.ex.? Hur kan kulturens förutsättningar på landsbygden stärkas och kan konst driva samhällets viktigaste frågor idag? Vilken betydelse har landsbygden för kreativitet och hur kan vi ta till vara på detta på bästa sätt?

 

Panel:

 

Tomas Dahlberg -Kulturchef Laxå kommun

 

Katarina Strömgren Sandh -Kulturchef Region örebro län

 

Ställbergs gruva -Konstnärskollektiv och platform

 

Monika Aune -Miljöpartiet Nora kommun och Region Örebro

 

Helena Backius -Södra Hyttan och Naturskyddsföreningen


I samarbete med Ljusstråk -Nora kommun samt Nyhyttans kurortshotell