Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Open call – Konstläger i Brunsberg

Konstfrämjandet Värmlands Open Call tar avstamp i ”Skogsbiblioteket” en f.d skogforskningstation i Brunsberg, Värmland. Brunsberg är vackert beläget mellan två orter i Värmland, stopp på järnvägen mellan Karlstad och Arvika. Platsen har en stolt historia med b.la ett järnbruk, tegeltillverkning men blev och är en plats för skogsforskning i modern tid.

Konstnärernas arbete kommer att starta med en sex dagar lång omvärldsorientering i maj 2021, ett konstläger. Här får de inbjudna konstnärerna träffa olika aktörer i Värmland som har skogen som arbetsyta; en anställd vid forskningsstationen, naturvårdsföreningen, hembygdsföreningen, representant för skogsindustrin och skogsägare. Studiebesök på såväl avverkningsytor för rationell som varsam skogshantering. De här dagarna ses som en uppstart och research inför en längre sammanhängande vistelse på forskningsstationen under 9 augusti 2021- 30 augusti 2021. Under lägret arrangeras ett publikt evenemang på Skogsbiblioteket med inbjudna föreläsare.

Konstnärerna väljs ut för att utifrån sina respektive konstnärskap cirkulera kring platsens historia och den samtida skogsforskningens inriktning, i gränslandet mellan klimatförändringarnas långsiktiga horisont och skogsnäringens känsla för att både se skogen och alla träd. Med tillgång till forskningsstationens arkiv, Skogsbiblioteket, skapas en serie nya konstnärliga arbeten med presentation under sommaren 2021.
Vi ser gärna att konstnärerna har erfarenhet av att arbeta med och utifrån en plats och gärna även med de frågeställningar som ryms i utlysningen.

Kolla in och få mer information på vår hemsida


I samarbete med Ebbas Alger, Skogforsk, Brunsbergs Herrrgård,