Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Open call – DET FINNS I SKOGEN – Konstprojekt

Konstfrämjandet Gävleborg söker tre konstnärskap till konstprojekt.

Konstfrämjandet Gävleborg bjuder in tre konstnärskap till att arbeta med skogen som utgångspunkt i ett konstprojekt på tre platser i Gävleborg under våren 2021. Med projektet “Det finns i skogen” vill vi fånga in samtida diskurser kring skogen – exempelvis i relation till klimat, ekologi, friluftsliv, omställningsfrågor, mångfald, utflyttning m.m
Projektet Det finns i skogen skapar, i samskapande dialog med dessa tre landsbygdsplatser, en geografiskt utspridd utställning skapad av konstnärer och konstintresserade redo att ta emot besökare sommaren 2021. Skogen som tema rymmer oändliga berättelser som har format oss som människor. Skogen kan också fungera som ingång till en komplex diskussion om vårt samhälle idag genom att beröra några av våra mest angelägna frågor, alltifrån biologisk mångfald och klimatförändringar till mental och fysisk hälsa.Arbetet tar sin utgångspunkt i Jädraås i Ockelbo kommun, Ljusne i Söderhamns kommun och Öjung och Svabensverk i Ovanåkers kommun. Under perioden Maj-Juni bjuds tre konstnärskap in till att arbeta på varsin ort. Konstnärerna väljs ut för att utifrån sina respektive konstnärskap driva konstnärliga projekt som tar avstamp i orten, engagerar invånare och/eller föreningar i platsrelaterade, samskapade processer och deltagarbaserade konstverk med utgångspunkt i ortens specifika kontext.Försommarens arbete transformeras därefter till en utställning med inspiration från bygdemarknadens breda tilltal, samlande effekt och brokiga uttryck, men med konstnärligt innehåll. Projektledarna organiserar parallellt flera utställningsplatser och händelser som kopplas till projektet, vilka bidrar till en geografiskt spridd men sammankopplad utställning som knyter ihop platserna tematiskt i en utställning som till största del tar plats utomhus i skogsmiljö.ANSÖK SENAST 28 MARS!

 

LÄS MER PÅ DERAS HEMSIDA: OPEN CALL – Det finns i skogen! – Konstprojekt


I samarbete med ABF Gästrikebygden, Region Gävleborg