Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

More of everything -a film about Swedish forestry

I Skogstorg – Bokcirkel 9 utgår vi från filmen ”More of everything -a film about Swedish Forestry”. Skogstorg – Bokcirkel är ett samtalsforum som sker varje måndag kl 19-20 på zoom – alla är välkomna att delta!

Till denna cirkel har vi bjudit in Victor Säfve, en av skaparna bakom den uppmärksammade filmen ”More of everything” – A film about Swedish Forestry. I filmen som producerats av Greenpeace och Skydda skogen erbjuds betraktaren en motbild till hur den svenska skogsindustrin framställer skogsnäringen som klimatsmart. Viktor Säfve kommer att presentera filmen och sig själv i cirkeln för att sedan delta i samtalen.

 

Filmen är ca. 1 h lång och man kan streama den här:
https://www.moreofeverything.org
Välkommen den 24 maj!
Besök vår facebooksida för länk till anmälan.

 

Under projektets gång, varje måndag mellan kl. 19.00-20.00, hålls ett Skogstorg – Bokcirkel, som lyfter ämnen som berör konst och landsbygd. Skogstorg – Bokcirkel fungerar ungefär som ett digitalt fikarum. Ibland utgår samtalen från böcker, men det kan också vara utifrån ett konstverk, en frågeställning eller ett begrepp som uppkommit under projektets gång. Vi arrangerar utifrån deltagarnas egna behov och intressen!

 

Alla är välkomna att delta i Skogstorg – Bokcirkel, gör en anmälan i länken så får du information träffarna: Intresseanmälan Bokcirkel