Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Ljudinstallationen UNDER: invigning

Jenny Sunessons solpanelsdrivna ljudinstallation UNDER invigs med vandring och övernattning i Florarnas naturområde.

Praktisk info: Stefan Skoglund leder en cirka 4 km lång vandring i Florarnas naturområde där även biologen Marie Kvarnström medverkar. Vi övernattar sedan i närheten av den plats där ljudinstallationen kommer äga rum och vid soluppgången den 26/9 promenerar vi till installationsplatsen för att ta del av verket. Läs mer om verket längre ner!

 

Samling kl 15 lördag 25/9. Koordinat för Samlings/parkeringsplatsen meddelas inom kort. Övernattning sker i eget tält. En enklare vegansk middag och frukost kommer serveras. Medtag eget fika till vandringen. Detaljerad info gällande övernattning m.m. skickas ut till de som anmäler sig. Arrangemanget avslutas med frukost och gemensam städning av platsen där vi övernattat.

 

Begränsat antal platser! Anmälan sker till: uppland@konstframjandet.se För dig som inte vill övernatta hänvisar vi till 3 oktober, då det går att ta del av installationen utan övernattning och med endast en kortare vandring.

 

Installationen byggs upp vid två tillfällen och kommer alltså inte lämnas på platsen däremellan.

 

Arrangemanget är helt väderberoende. Vid ösregn måste det tyvärr ställas in.

 

Om verket:

 

SVE
UNDER (2021)

 

UNDER är en platsspecifik, soldriven ljudinstallation skapad utifrån konstnären Jenny Sunessons personliga undersökning av naturområdet Florarna, vars sydvästra hörn är beläget nära hennes eget hem i Örbyhus i Norra Uppland.

 

Under nära ett års tid och stundtals påfrestande förhållanden har Jenny utforskat Florarnas underjordiska ljudvärld. Med hjälp av kontaktmikrofoner beroende av solkraft undersöker hon det elektroniskas möjliga samexistens med området.

 

Under processen utmanar konstnären sin egen relation till skogen och sitt objektifierande av den när hon spelar in. Men det visar sig snart att en arbetsprocess där solen helt styr ljudinspelningarna inte kan bli det verktyg hon tänkt sig för att bättre förstå skogen.

 

Istället är det i det osentimentala, myggsvettiga svidandet – och under den gnisslande interaktionen med miljön som glimtar av samförstånd och ömsesidighet mellan skog och människa uppstår.

 

UNDER är en del av konstprojektet Solar Sonic Communities där andra auto-etnografiska verk ingår.

 

Foto: Trishula Littler

 

Jenny Sunesson (f. 1973) är en konstnär som verkar inom områden som field recording, konceptuell text- och ljudkonst, live, collage och video. Inom sitt arbete använder hon platsen och sitt eget liv som scen för att undersöka nutidssamhällets normer och hierarkier. Omfattande kartläggningar och research utgör grunden i sökandet efter alternativa speglingar och rekonstruktioner.

 

Jenny är i grunden journalist, men utbildade sig senare vid Dramatiska institutets radiolinje och anslöt sig till Elektronmusikstudion i Stockholm (EMS). Hon bodde länge i Storbritannien men är sedan 2012 baserad i Örbyhus. Hon har fått ett stort antal verkbeställningar och stipendier och hennes verk har spelats i konsert- och
gallerisammanhang både i Sverige och utomlands.

 

ENG
UNDER (2021)
UNDER is a site-specific, solar-powered sound installation based on the artist Jenny Sunesson’s personal survey of the nature area of Florarna in Norra Upland, which is located near her own home in Örbyhus.

 

For almost a year, and during somewhat stressful conditions, Jenny explored the subterranean sound world of Florarna using contact microphones dependent on power from portable solar panels.

 

During this process, Sunesson challenges her own relation to the forest and her constant objectification of it while recording.

 

However, it soon becomes obvious that the strict, solar-powered work process might not be the solution to her urge to control the forest and its biology.

 

Instead, it is during the unsentimental struggle, the mosquito-filled sweaty, stinging process and the uneasy interactions that glimpses of consensus and reciprocity between forest and the human appear.

 

UNDER is part of a series of auto-ethnographical works.

 

Photo: Trishula Littler

 

Jenny Sunesson (b. 1973) is a Swedish artist predominantly working with sound. Her practice ranges from field recording and live collages to conceptual sound art and video. Sunesson uses her own life as a stage for her dark, tragic and sometimes comical re-contextualised work where real and invented characters and derogated stereotypes, collaborate in the alternate story of hierarchies and normative power structures in society.

 

She was born in Gothenburg and started working as a journalist working for newspapers and the public radio. She later studied at Dramatiska Institutet and joined the Electroacoustic studio (EMS). She eventually moved to the UK where she spent a large proportion of her adult life before moving back to Sweden in 2012. Her eccentric and political work has been regularly commissioned and exhibited both nationally and internationally.


I samarbete med Östhammars kommun, Tierps kommun, Utveckla Örbyhus Tobo Vendel (ÖTV), Upplev Uppland Ute