Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Solar Sonic Communities

Jenny Sunessons fältarbete i Florarna

Vandring med övernattning vid Jenny Sunessons solpanelsdrivna ljudinstallation i Florarnas naturområde.

Jenny Sunesson intresserar sig för hur det elektroniska kan samexistera med en skogsmiljö och söker en väg ut ur det ständiga avbildandet av naturen. Jennys arbete manar till ett skärpt lyssnande på de ljud naturen alstrar och hon undrar om skogen själv kan bli generator för den elektricitet som behövs i ett elektroniskt verk.

 

Inspelning pågår under våren/sommaren i Florarnas naturområde. Jenny använder sig av små solpaneler som kraftkälla för att driva kontaktmikrofoner och inspelningsutrustning. Hon kommer sedan bearbeta det insamlade materialet och med hjälp av små högtalare som även de drivs av solpaneler skapa självspelande ljudinstallationer på de platser där ljuden tidigare samlats in. Installationerna kommer vara temporära och gör inte någon skada på naturmiljön. De byggs upp vid specifika tillfällen och då kommer vandringar arrangeras dit tillsammans med lokala aktörer. Arrangemangen sker i linje med Florarnas riktlinjer.

 

Medverkande under invigningen: Jenny Sunesson, konstnär, Marie Kvarnström, biolog SLU, Stefan Skoglund, naturvårdare/guide

 

Mer info om anmälan m.m. kommer!

 

Foto: Jenny Sunesson


I samarbete med Östhammars kommun, Tierps kommun, Utveckla Örbyhus Tobo Vendel (ÖTV), Upplev Uppland ute