Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Jag håller en skog i mina händer

Titeln rymmer frågor om makt, ansvar, omsorg, framtid och historia. Utifrån titeln kommer projektet vecklas ut och följa individuella spår, bortglömda röster, lyfta och se större perspektiv och skalor,  slingra sig fram mellan kommungränser, ner i bärplockarens korg, ner i mossan, upp i trädkronan, för att lyfta och sammanföra våra röster. Naturens och våra rättigheter, gemensamheter. Malin Lobells projekt Jag håller en skog i mina händer har Tingshuset i Norberg som utgångspunkt.

Jag håller en skog i mina händer. Titeln rymmer frågor om makt, ansvar, omsorg, framtid och historia. Utifrån titeln kommer projektet vecklas ut och följa individuella spår, bortglömda röster, lyfta och se större perspektiv och skalor,  slingra sig fram mellan kommungränser, ner i bärplockarens korg, ner i mossan, upp i trädkronan, för att lyfta och sammanföra våra röster. Naturens och våra rättigheter, gemensamheter. Malin Lobells projekt Jag håller en skog i mina händer har Tingshuset i Norberg som utgångspunkt.

 

(Mer info kommer om tid och plats.)