Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Höstträff

Foto: David Genney

Ett tillfälle för länets konstnärer att träffas och umgås!

Kristina Lindberg och Mattias Käll berättar om sina konstnärskap och om verken de gjort inom ”Skogen mellan oss”, Konstfrämjandet Bergslagen bjuder på soppa.


I samarbete med Konstnärscentrum Mitt och Sensus