Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Här :: Nu / Here :: Now

Utställning med Annelie Pihlgren.

Annelie Pihlgren: Skogen söker oss, fångar oss, absorberar oss. Vi lever i och genom naturen, vi lever och går under
 med den. Måleri handlar alltid om platsen. Duken är platsen där målerihändelsen äger rum. Då jag 
genom måleriet undersöker en särskild plats blir dialogen dubbel i det ögonblick platsen jag
 befinner mig på överförs till duken.

 

Måleriet bygger en bro mellan handlingens yttre och
 upplevelsens inre platser. Måleriet sker exakt i den punkt där det förflutna och det framtida möts – i
 nuet. Måleriet förkroppsligar därmed platsen för sin uppkomst precis som den är just nu.

 

Anneli Pihlgren har i sitt konstnärskap de senaste åren arbetat med begreppet antropocen och 
människans förhållande till naturen. Bilderna är intima möten med naturen och en uppskattning av
 det nära och enkla. I arbetet har hon gjort noggranna närstudier av mark och jord och samlat in
naturalier. Därefter har hon arbetat vidare med materialet genom pseudovetenskapliga teckningar,
 texter och artists books. Huvudmediet är måleri och teckning, men även text, foto, skulptur och 
bokbinderi ingår i verken.

 

Anneli Pihlgren bor och arbetar med Göteborg som bas. Hon har en Master i Fri Konst från
 Akademin Valand i Göteborg. Hennes konstnärskap rör sig mellan en rad olika praktiker som
 måleri, teckning, performance, installation. I fokus för hennes arbeten är teman som lust::förlust,
längtan::minnen och kropp::natur.