Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Föreläsning med Per Angelstam

Per Angelstam, professor i skogs- och naturresursförvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet kommer till Nyhyttan för att hålla en föreläsning om skogen.

Per Angelstam är forskare med fokus på skogs- och kulturlandskap som sociala och ekologiska system, ornitolog, och byggnadsvårdare i Bergslagen och Södra Lappland. Efter studier i Lund disputerade Per i Uppsala 1983, och han har utnämnts som professor vid BOKU i Wien, SLU och Rijksuniversiteit Groningen och Norges Inlandsuniversitet där Per är anställd. Sedan två decennier samarbetar Per med internationella tvärvetenskapliga forskargrupper, offentliga och ideella organisationer samt företag rörande referenstillstånd och planering för hållbara landskap, och sist men inte minst folkbildning.