Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

En konsthall i skogens kant – picknickfilten

Med utgångspunkt från Tingshusparken genomförs konstprogrammet En konsthall i skogens kant, som undersöker vad en temporär konsthall i Norberg kan vara. Genom konsthallen erbjuds ett flertal utställningar, workshops, diskussioner, utställningar, residens och en inbjudan att låna konsthallen.

Picknickfilten som en mobil konsthall har kommit till genom en konstnärlig samverkan och en kollektiv undersökning av vad en konsthall kan vara. Filten, som här blir golv, förhåller sig specifikt till Norberg, en plats där det finns många historiska men även outnyttjade ytor som skulle kunna användas för konstutställningar och konstprojekt. Konsthallen som filtar (8 st) bär vi med oss, breder ut, sätter oss på, spiller på och diskuterar ifrån. Den blir en yta vi fyller med konst, kroppar, erfarenheter och upplevelser under dess rörelse genom Norberg tillsammans med publiken. 

 

 

Med inspiration från Norbergs historia och en vävd Norbergsduk har gruppen utvecklat de estetiska och konceptuella ramarna för konsthallen. Konsthallen mobilitet möjliggör ett möte mellan konst och kontext som kan lyfta nya perspektiv och diskussioner i en komplex samtid. Medverkande konstnärer för framtagning av En konsthall i skogens kant är Malin Lobell, Åsa Norman, Jenny Berntsson och skådespelaren Klas Olsson. 

 

 

Konsthallen kommer ta oss till vad som skulle kunna vara exempel på konsthallar; Åsa Normans konstverk  Till alla er som tvättat här, i Klackberget – en konsthall utan väggar. Till Jenny Berntssons verk Pinnverket i Nordansjö vid NOK-stugan – en konsthall i en bortglömd ruin. Till Tingshuset – en konsthall med väggar och historia, som genom Malin Lobells verk Jag håller en skog i mina händer aktiveras. Filten som konsthall  kommer även samla till konstpolitiska diskussioner, så kallade Skogstorg, till konstpodden Open Calls och även till andra kulturarrangemang i Norberg, i samarbete med kommunen och andra arrangörer. 

 

 

Kanske vill du skapa en utställning? Bjuda in till en performance? Göra en poesiuppläsning, konstyoga eller syjunta? Eller vill du undersöka en plats, skapa en mötesplats, en diskussion? Då kan du som invånare eller organisation i Norberg hämta En konsthall i skogens kant (picknickfilten) på Tingshuset och själv skapa en tillfällig utställning någonstans i Norberg.

 

Kontakt för att hämta En konsthall i skogens kant: jenny.berntsson@konstframjandet.se, tfn. 0708-152732

 

Användning av konsthallen är gratis – men vi efterfrågar ödmjukt dokumentation från händelsen och att konsthallen återlämnas i gott skick.

 

Se det uppdaterade programmet genom program/arrangemang!


I samarbete med Norbergs kommun, RF SISU, NOK-stugan, Norbergs Cykelklubb, Eko Museum, Hemslöjden Västmanland, Hyresgästföreningen