Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Vetenskapliga, sociala och kulturella ekosystem på landsbygden

Petter Nilsson -In front of the wind.

I samband med att ”Skogstorg -Sympatiska symbioser” arrangeras kommer Konstfrämjandet Bergslagen öppna upp ett flertal forum där besökare kan delta och lyssna på samtal om skog, konst, klimat och landsbygd.

Skogstorg är ett publikt forum och ett nätverk för gemensamma frågor som uppstått under projektets gång. Förutom konstens egna ingångar såsom landskapsmåleriet, utgår flera av vår tids mest angelägna frågor därifrån. Äganderätt och allemansrätt. Skogsbruk och rekreation. Industrihistoria och migration. Mystik och klimatförändringar. Kvinnohistoria, kulturhistoria, naturhistoria och mycket mer. 

 

Till Skogstorget bjuds tjänstepersoner, politiker och sakkunniga in att delta tillsammans med en engagerad allmänhet, för att utvecklas med varandra i kultur och miljöpolitiska frågor. I forumet kan enskildheterna lyftas till något större och det gemensamma omfamnas. Allt fler talar om att lokal och regional turism och kultur kommer att växa framöver. Redan innan fanns en sådan trend (inte minst utifrån en klimatmedvetenhet), den tror många nu kommer ta fart som en konsekvens av pandemin. Flera tecken på detta har det rapporterats om i media under vår och sommar; hur allt fler söker sig ut i naturreservat och stadsnära natur i hela landet. 

 

Efter Per Angestams föreläsning och lunch den 22.a kan man på eftermiddagen delta i ett efterföljande debattforum. I forumet finns  en panel bestående av Per Angelstam, Kristina Lindberg och Mattias Käll som knyter ihop samtalen och blir ett slags bollplank för publiken. Alla är välkomna att delta med frågor, funderingar och anekdoter kring  skog, kultur och samhälle på landsbygden.

 

Panel:

 

Per Angelstam -Professor SLU

 

Mattias Käll -Konstnär

 

Kristina Lindberg -Konstnär


I samarbete med Nora kommun och kulturslingan "Ljusstråk" samt Nyhyttans kurort