Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Skogens mekaniska vågor

Foto: Nestori Syrjälä

I Fallsbjörken undersöker konstnären Nanna Hellberg skogens system av ljud och rörelser. Med utgångspunkt i akustiska ”snapshots” samlas ett ljudarkiv som är grunden till projektet.

Gammelskogar erbjuder en sällsynt möjlighet att observera naturens språk, struktur och funktion. Under samlingstiteln ”Skogens mekaniska vågor” processas ljudupptagningar från Fallsbjörken för att forma alternativa ljudbilder i en tolkning av skogen. Frågeställningar som aktualiseras är vad är skog, vilka väsen vistas där och vilket system av rörelser möts vi av?

 

Om platsen:

 

Fallsbjörken är ett naturområde med viss äldre fäbodbebyggelse i norra delen av Leksand. Tillsammans med Böle utgörs området främst av stora inhägnade betesmarker om ca 70 hektar, ett öppet fäbodlandskap med åkrar och slåtterängar, som brukats gemensamt till sommarbete för hästar och kor sedan 1920-talet. Tillsammans med Böle är Fallsbjörken skyddat som ett Natura 2000-område.

 

 


 

Nanna Hellbergs residens är ett av fyra i det tillfälliga residensprogram som byggts upp i projektet. Residenskonstnärerna bjuds in för att arbeta med utgångspunkt i en enskilt utvald plats. Relationen till platsen, det lokala, den hembygd som de själva bor eller befinner sig på i Dalarna står på olika sätt i centrum för varje konstnärskap och dess undersökande process.

Dokumentation

Bildgalleriet uppdateras löpande under residensperioden. Foto: Nanna Hellberg (om ej annat anges)

 

 


I samarbete med KiD - Konst i Dalarna