Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Träd – en vandring i den svenska skogen

I Skogstorg – Bokcirkel (1 och 2) träffas vi på zoom och diskuterar boken Träd -en vandring i den svenska skogen av Gunnar Wetterberg.

Under projektets gång, varje måndag mellan kl. 19.00-20.00, hålls ett I Skogstorg – Bokcirkel, som ett diskussionsforum som lyfter ämnen som berör konst i landsbygd. I Skogstorg – Bokcirkel fungerar ungefär som ett digitalt fikarum. Ibland utgår samtalen från böcker, men det kan också vara utifrån ett konstverk, en frågeställning eller ett begrepp som uppkommit under projektets gång. Vi arrangerar utifrån deltagarnas egna behov och intressen!

 

Vill du delta? Alla är välkomna att delta i I Skogstorg – Bokcirkel! Gör en anmälan i länken så får du information om träffarna:

 

Intresseanmälan Bokcirkel

 

Det är upp till varje deltagare att skaffa fram det underlag som behövs inför varje träff.

 

Till Skogen mellan oss första och andra I Skogstorg – Bokcirkel läser boken Träd – en vandring i den svenska skogen av Gunnar Wetterberg.