Skogen mellan oss

2

Skogen mellan oss

Dived landscape

I tältet på Alma Löv Museum i Östra Ämtervik visar Andreas Bennin en installation om skogarna runt oss.

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. (Tomas Tranströmer) Skogarna mellan Östersjön och den norska gränsen är en del av världens största sammanhängande skog, den boreala. 70 % av Värmland är täckt av denna skog, men det allra mesta av den är rena odlingsfält. På trots av detta artificiella, upplever vi skogen fortfarande som vild och ursprunglig, vi möter oss själva som individer och som samhälle precis här.
Denna skog och det sammansatta i hur vi upplever den är fokus för arbeten som Andreas Bennin visar på Alma Löv i sommar.

 

Sverige och dess invånare har under århundraden varit beroende av skogens resurser, ekonomisk, men också som individuell och nationell identitetsmarkör. Med miljöfrågor kring arts mångfald och koldioxidfångst har skogen blivit en arena för de viktigaste frågorna i vår tid, kampen om klotets öde har kommit till detta landskap, vår närmsta omgivning. Genom film och installation från dessa skogar utforskar Bennin hur motstridande intressen och hänsyn till skogens öde, präglar hur vi upplever och förvaltar detta landskap, skogen runt och mellan oss.

 

Bennin har under många år arbetat med projekt som reflekterar individens och samhällets syn på sig själva och dens omgivning, och den ständiga förhandlingen av begrepp kring kultur, natur och värde. Tidigare har han tagit sig an de norska fjällen, som arena för militära övningar, rekreation, kommersiella intressen och nationell identitetsbyggandet.

 

Andreas Bennin är norrman, utbildad vid Statens Kunstakademi i Oslo, och har tidigare vist utställningar vid bland annat Fotogalleriet i Oslo, Lillehammer kunstmuseum og De Nordiska ambassaderna i Berlin. Han bor och arbetar i Norra Råda och Oslo. Detta är hans andra utställning i Sverige, och är en del av Konstfrämjandets interregionala samarbetsprojekt som försiggår över hela Bergslagen i 2021, Skogen mellan oss.

 

”För landskapets öden och minnen är människor ansvariga. Vi väljer vad vi vill veta och vad vi vlll minnas. Landskap är därför politiska platser.” (Sverker Sörlin)


I samarbete med Alma Löv museum